העונש על סחר בסמים קלים

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

למרות הפופולריות הגוברת של סם המריחואנה על סוגיו השונים (חשיש, קנאביס, גראס וכו’), והשיח הפוליטי הגובר על לגליזציה מלאה של השימוש בו, הסחר בסמים קלים היה ונותר עבירה חמורה, שנלקחת ברצינות על ידי המחוקק ובתי המשפט.

סחר בסמים קלים – היבט כללי

בשל כך, ובשל העובדה שכל הרשעה, גם אם היא כוללת בתוכה עונשים קלים יחסית, יכולה לפגוע מהותית בעתידו של נושא הרישום הפלילי על שמו, אנו ממליצים לכל מי שחשוד או נאשם בעבירות אלו לקחת את הנושא ברצינות, ולמצוא לעצמו ייעוץ משפטי מתאים.

במאמר זה תוכלו לקרוא על הגדרתה של עבירת הסחר, ההבדל בין סחר להחזקה לצורך שימוש עצמי/שלא לשימוש עצמי וכמובן גם על העונש הצפוי למי שסוחר בסמים קלים.

מהי עבירת הסחר בסמים קלים?

סעיף שלוש עשרה לפקודת הסמים המסוכנים קובע ש”לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברישיון מאת המנהל.”

עסקת חליפין בין שני גורמים או יותר

משמעות קביעה זו היא שכל מכירה או העברה או אף אספקה בחינם של סמים, הכוללת בתוכה עסקת חליפין בין שני גורמים או יותר, היא עבירה על פי החוק הפלילי במדינת ישראל.

שותף לעבירה

קביעה זו נראית לנו מובנית מאליה, אך נהיית מורכבת יותר כאשר אנו מעיינים בהגדרת עבירה זו, הכוללת ומפלילה בתוכה גם העברת סמים מיד ליד ללא כל תמורה, כמו במקרה של אדם שרוכש עבור חבריו כמות גדולה של סמים מסוחר בקנייה “מרוכזת”, ומשמש כחוליה מקשרת בין הסוחר לחבריו, שמעבירה כסף לזה וסמים לאלו ללא כל עשיית רווח מביצוע העסקה.

איזה סמים נכללים באיסור גורף זה?

מקריאת הגדרת החוק כפי שהוצגה לעיל, ניתן להבחין בכך שסעיף זה של פקודת הסמים המסוכנים אינו מבדיל בין סמים שנחשבים על ידי החברה כ”קלים” (כגון מריחואנה, חשיש ודומיהם) ובין סמים שנחשבים כ”קשים” (כגון הרואין, קוקאין ודומיהם). חוסר הבדלה זו אינו מקרי, וחוזר על עצמו לאורך כל אחת מן העבירות המנויות בפקודה זו, המתייחסות באופן שווה ובאותה החומרה לכלל הסמים הנחשבים כמסוכנים.

מהו העונש על עבירה זו בחוק?

העונש המקסימלי הרשום בחוק עבור מי שביצע סחר בסמים קלים הוא עד עשרים שנות מאסר, או קנס בשיעור של עד 5,650,000 ₪, ללא תלות בסוג הסם שנתפס ברשותו או בכמות הסם שעברה בפועל או תוכננה שתעבור מיד ליד.  

תרחישי אימה

קביעה זו היא מפחידה ביותר, המעלה לכל אדם הקורא את החוק וחשוד בתוכנו תרחישי אימה על בילוי של שנים רבות מאחורי סורג ובריח.

עם זאת, חשוב להרגיע ולציין שמדובר (כבכמעט כל עבירה בחוק הפלילי הישראלי) בעונש מקסימום, שנועד להענשתם של סוחרי סמים משמעותיים המהווים “שחקנים חוזרים” בשוק הסמים וסוחרים בסמים קשים ברשתות מסתעפות של פשיעה מאורגנת, ולא עונשים שריאלי שיפסקו לסוחר בכמויות קטנות, שאין לו עבר פלילי משמעותי.

סחר בסמים קלים

כיצד קובע בית המשפט מה העונש שייגזר בפועל?

עבירה זו, ככלל העבירות בדין הפלילי הישראלי, היא עבירה שרגישה מאוד לנסיבות, ושהעונש עלייה יכול לנוע מעבודות שירות או שירות למען הציבור בקהילה (שירות למען הציבור אינו מלווה בהכרח בהרשעה ולא חייבת להותיר אחריהן תיק פלילי) לעונש מאסר בפועל באורכים שונים (שגורר אתו גם הרשעה וגם רישום פלילי ארוך טווח).

מתחם העונש הקונקרטי

קביעת מתחם העונש הקונקרטי על ידי בית המשפט נעשה על פי רוב תוך התייחסות כפולה לנסיבות העבירה (שיכולות לכלול כמות הסם, סוג הסם ומספר הפעמים בהם המסחר התרחש) יחד עם נסיבותיו האישיות של הנאשם (שיכולות לכלול את מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, תמיכתו בבני משפחתו, הבעת חרטה, כמות הרשעות פליליות בעבר, הליך טיפולי ושיקומי וכדומה).

של”צ

הבחנות אלו מובילות לכך שבפועל, נוטים סוחרים בהיקפים קטנים, בייחוד בתחום הסמים ה”קלים” כגון מריחואנה, לקבל עונשים נמוכים בהרבה, שלעיתים אינם כוללים בתוכם מאסר כלל, אלא מתמצים בקנסות, עבודות שירות ושירות למען הציבור (של”צ).

חשוב לציין!

 בשל אופייה הרחב של עבירת הסחר בסמים קלים או קשים, והצורך בתקשור נתונים מגוונים אלו לבית המשפט באופן מקצועי בכדי להשאיר עליו את הרושם הנכון לגבי מהות העבירה, אנו ממליצים לכל מי שחשוד בעבירה זו לברר לעומק על איכות הייצוג המשפטי אותו הוא בוחר, ולא להתפשר על עורך דין פלילי בתל אביב שאינו מיומן ומקצוען בתחום.

מהו ההבדל בכמויות בין שימוש עצמי לחשד לסחר?

ההפרדה הראשונית בין שימוש עצמי לסחר היא כמובן בקונוטציה בה התגלה הסם ברשותו של האדם. גם אדם שנמצא בידו כמות קטנה מאוד של קנאביס יחשב כסוחר אם נתפס במהלכה של עסקת חליפין עם אחר.

סיווג שניוני

מעבר לכך, ישנו סיווג שניוני, לאחר בחינת נתוני תפיסת הסם, הרלוונטי גם הוא, והוא כמות הסם שהתגלתה ברשותו של החשוד בסחר בסמים קלים. לפי סיווג זה, ישנה הפרדה בין החזקה ל”שימוש עצמי”, עד חמש עשרה גרם במקרה של מריחואנה על סוגיה, והחזקה ל”שימוש מסחרי”, מעל חמש עשרה גרם. במקרה של קוקאין למשל כל החזקה של מעל 0.3 גרם תיחשב להחזקה שאיננה לשימוש עצמי.

מהי המשמעות של סיווג זה עבורי?

ההבדל בין סמים שנתפסו אצל אדם לשימוש עצמי לעומת סמים שנתפסו אצל אדם לצורכי מסחר (שאינם לשימוש עצמי) הוא מהותי ביותר, ומתבטא בעיקר בסוג העבירה בה יואשם החשוד – עבירת הסחר (שהעונש עלייה הוא עשרים שנות מאסר כפי שצוין לעיל) לעומת עבירת ההחזקה לשימוש עצמי (שיכולה להגיע לעד שלוש שנות מאסר כאשר מדובר ברוב הסמים, או לקנסות בשיעורים הולכים וגדלים כאשר מדובר בסם הקנאביס, שלגביו נוקטת המדינה במדיניות “אי הפללה”).

כיצד להוכיח שהכמות ברשותי אכן יועדה לשימוש עצמי?

חשוב להעיר שלמרות הסיווג לעיל, לפיו משקלו של הסם שנתפס בידי החשוד הוא הקובע לצורך הגדרת מהות העבירה בה הוא מואשם, ניתן לטעון שגם כמות סמים שעולה על חמישה עשר גרם היא כמות שיועדה לשימוש עצמי, וזאת תוך סיפוק הראיות המתאימות באשר לאורח החיים של החשוד בעבירה זו, הכוללים בתוכם שימוש אינטנסיבי בכמויות גדולות של סמים וכן ליכולת הכלכלית של הצורך לממן שימוש נרחב זה.

מה עליי לעשות אם אני חשוד בעבירה זו?

אנו ממליצים לכל מי שחשוד בעבירות פליליות מסוג זה להצטייד מבעוד מועד בעורך דין פלילי, מומחה בעבירות סמים, שיוכל לייעץ לו כיצד נכון עבורו להתנהל בחקירות המשטרה, ליידע אותו על זכויותיו לאורך כל ההליך המשפטי ולשמור על האינטרסים שלו אל מול גורמי המדינה השונים אותם יפגוש במהלך חקירתו והדיון בענייניו בבית המשפט.

ייעוץ וליווי ע”י עורך דין

ייעוץ של עורך דין עבירות סמים חשוב כמובן עבור מי שמואשם בעבירה שלא בוצעה על ידו, אך רלוונטי גם (ואף ביתר שאת) למי שאכן ביצע את המיוחס לו, ומעוניין לוודא שכלל האינטרסים שלו ישמרו, ושהעונש שייפסק לו (אם ייפסק) יהיה מותאם לחומרת העבירה שבוצעה על ידו, ולא יותר מכך.

סחר בסמים קלים – סיכום

כפי שראיתם מהמאמר, עבירת הסחר בסמים קלים היא, בניגוד לתפיסתה בחברה, עבירה חמורה ורצינית, שיכולה לגרור איתה עונשי מאסר ארוכים וממושכים. בשל כך, ובשל העובדה שמדובר בתחום בו העונש המקסימלי גבוה ביותר והעונש הריאלי תלוי מאוד באיכות הייצוג ובדרך שבה הנאשם מכלכל את צעדיו, אנו ממליצים לכל מי שחשוד או מואשם בעבירה זו לפנות בהקדם האפשרי לקבל ייעוץ משפטי אצל עורך דין פלילי מומחה בתחום.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »