זמין 24 שעות ביממה

עבירות מין במשפחה

תוכן העמוד:

סוגי עבירות מין במשפחה מוגדרות בסימן ה של פרק י’ – העוסק בעבירות נגד הגוף – בחוק העונשין של מדינת ישראל. המדובר בעבירות המין המוכרות לנו, כגון אינוס, מעשה מגונה, מעשה סדום, שבוצעו נגד בני משפחה.

המחוקק בחר לייחד למעשים אלו סעיפי חוק ספציפיים, נוכח חומרת עבירות אלו וכיעורן, על מנת להעניש ביתר חומרה עברייני מין, שבחרו לבצע את עבירות המין נגד בני משפחתם, קטינים וחסרי ישע בדרך כלל בידי אלו שהיו אמורים להגן עליהם.

 

מהי עבירת מין

עבירת מין היא פגיעה פיזית באחר באמצעות מגע באיבר מין. זאת, בין אם המגע היה בגופו של הפוגע ובין אם בגופו של הנפגע או הנפגעת.

למשל, גבר האוחז באיבר מינו החשוף בפני קטינה בת פחות מ-14 עובר עבירה של מעשה מגונה בנסיבות אינוס וזאת על אף שנגע בעצמו ולא בקטינה. בהתאם לחוק, גם גרימה לאחר לגעת באיברי המין שלו עצמו נחשבת לאסורה.

כלומר, גם אם אדם בגיר גרם לקטינה לגעת באיבר מינה, תוך כדי שיחה טלפונית, מעשהו עלול לעלות לכדי עבירת מין של מעשה מגונה או אף אינוס.

 

מיהו בן משפחה ביחס לנפגע

בהתאם לחוק, בן משפחה ביחס לנפגע/ת הוא הורה, בן הזוג של ההורה, כשגם ידוע בציבור יכול להיחשב להורה, סבא או סבתא.

גם אח או אחות ואף אלו החורגים, דוד, דודה, גיס וגיסה נחשבים לבני משפחה של הנפגע/ת, אך זאת כל עוד מלאו להם 15 שנים.

בחוק העונשין קיימות הגדרות נוספות לבני משפחה, אך אלו שצוינו לעיל הם בני המשפחה העיקריים.

 

שכיחות תופעת עבריינות המין במשפחה

למרבה הצער, תופעת עבריינות המין במשפחה רק הולכת ומתרחבת עם השנים. בייחוד מתגלים מקרים של עבריינות זאת בקרב מגדרים וקהילות שהן סגורות יותר באופיין.

אף שבשנים האחרונות המודעות לגבי החומרה היתרה של עבירות אלו גוברת גם בקהילות הסגורות, הרי ברור לכל שממדי התופעה רחבים הרבה יותר מאלו המתגלים לעין הציבור.

 

ענישת עברייני מין במשפחה

על מנת להרתיע ולגמול כראוי על עבירות המין במשפחה, נקבעו לצד עבירות המין במשפחה עונשים חמורים בהרבה בהשוואה לאותם מעשים שבוצעו כלפי מי שאינו בן משפחה של הנפגע/ת.

לדוגמה, אינוס של בן משפחה עלול להסתיים בעשרים שנות מאסר וזאת בעוד שהעונש על אונס שבוצע כלפי מי שאינו בן משפחה הוא עד רף של שש עשרה שנות מאסר. כך גם קיים פער בביצוע עבירת מעשה מגונה.

אם העונש של מעשה מגונה שבוצע כלפי מי שאינו בן משפחה מתחיל בשלוש שנות מאסר, הרי שהענישה על ביצוע מעשים מגונים כלפי בני משפחה מתחילים בחמש שנות מאסר.

 

התיישנות על עבירות מין במשפחה

נוכח חומרתן של עבירות המין במשפחה ובעיקר לנוכח הידיעה, כי לבני משפחה לוקח לפעמים שנים רבות לאזור את האומץ על מנת להתלונן על בני משפחתם הקרובים, המחוקק בחר להאריך במידה ניכרת את ההתיישנות על עבירות מין במשפחה.

בהתאם לחוקי ההתיישנות “הרגילים”, ההתיישנות על עבירה מסוג פשע – עבירה שהעונש בצידה הוא מעל לשלוש שנים – היא עשר שנים, ואילו ההתיישנות על עבירה מסוג עוון – עבירה שהעונש בצידה הוא עד שלוש שנים – היא חמש שנות מאסר.

לגבי עבירות מין במשפחה חלים חוקי התיישנות ספציפיים, המאריכים כאמור את תקופות ההתיישנות. כך למשל, לגבי עבירות אינוס ומעשה סדום נקבע, כי ההתיישנות של העשר תחל רק לאחר שלנפגע מאלו עשרים ושמונה שנים.

רק בהגיע הנפגע או הנפגעת לגיל זה, יחל מירוץ ההתיישנות של עשר שנים. לצד זאת, נקבע בחוק, כי במידה וחלפו עשר שנים מרגע ביצוע המעשים, נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה על מנת להעמיד אדם לדין.

 

אי דיווח על עבירות מין במשפחה וניסיונות הסתרתן

במקרים רבים, לצד גילוי עבירות המין במשפחה, מתברר כי היו בני משפחה שידעו על המעשים הללו לאורך זמן, אך בחרו מסיבותיהם שלהם לשתוק ולהחריש.

במקרים קיצוניים, אף מתברר כי בני משפחה איימו על קרוביהם כי בל יעזו להתלונן על המעשים שבוצעו נגדם.

על מנת להתמודד עם תופעת האי דיווח, חוקק סעיף 368ד לחוק העונשין, המחייב דיווח לרשויות במידה ונודע לבן משפחה על עבירות מין שבוצעו בבן משפחה אחר שהוא קטין או חסר ישע.

לגבי בני משפחה שמרשים לעצמם לאיים על בני משפחה אחרים, שנפגעו על ידי קרוביהם, המשטרה והפרקליטות מייחסים עבירות של שיבוש מהלכי חקירה ומשפט ואף הטרדת עד ואיומים.

לסיכום, ניתן לראות כי לנוכח כיעורן של עבירות המין במשפחה והפגיעה הקשה שהן מותירות וכן לנוכח היקפן ההולך וגדל של עבירות מסוג זה, כי המחוקק בחר להחיל על סוג עבירות זה משטר ענישתי מחמיר.

כן בחר המחוקק הישראלי להגמיש את חוקי ההתיישנות על מנת ליתן לנפגעים ולנפגעות מספיק זמן להכיל את הפגיעות ולאזור אומץ לדווח עליהן.

נוכח ייחודן של עבירות אלו, במידה ואתם זקוקים לייעוץ וייצוג משפטי, חשוב שתפנו לעורך דין פלילי בעל מומחיות מיוחדת וספציפית בעבירות מין במשפחה.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: