נפקדות בצבא

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין צבאי אלון ארז

אודות עבירת נפקדות

נפקדות היא עבירה צבאית אשר בה חייל בסדיר או במילואים אינו מתייצב במקום המיועד לו ולביצוע תפקידו לתקופה של עד 21 ימים, שלאחר מכן ההיעדרות הופכת לעריקות. אמנם נפקדות אינה חמורה כמו עריקות אך היא בהחלט עלולה להביא לסנקציות קשות, כולל עונש מאסר, ולהשפיע במידה בלתי מבוטלת על עתידו של החייל במהלך שירותו הצבאי. לכן, במקרים כאלו חשוב ליצור במהירות קשר עם עורך דין צבאי מיומן, אשר יכול לסייע בהתמודדות מול המערכת ולהביא להקלה בהתייחסות ובענישה.

מהי עבירת נפקדות

לעיתים קיים בלבול בקרב חיילים לגבי ההבדלים שבין נפקדות, עריקות והשתמטות. לכן נסביר תחילה כי השתמטות היא עבירה שונה מאוד מנפקדות ועריקות. השתמטות מתרחשת לפני השירות הצבאי ולא אחרי הגיוס, כלומר על ידי מיועדים לשירות ביטחוני שמסיבה זו או אחרת אינם מתייצבים לצווים שקיבלו או לגיוס. בהקשר זה חשוב לציין כי קיימות דרכים לקבלת פטור חוקי מגיוס, אבל כל השתמטות שמטרתה להימנע מגיוס אינה חוקית ועלולה בהחלט להיות כרוכה בסנקציות כואבות.

לעומת זאת, עבירת נפקדות מבוצעת כאמור במהלך שירות צבאי סדיר ובמילואים, והיא מבוססת על סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, שלמעשה עוסק גם בנפקדות וגם בעריקות. שתיהן מוגדרות בתור היעדרות משהות בצבא במקום שהחייל צריך להימצא בו באותה עת. יחד עם זאת, מה שמבדיל בין שתי העבירות הללו הוא הזמן שבו החייל לא התייצב לשירות או למקום בו הוא אמור להימצא. יש לציין כי על פי חוק השיפוט הצבאי, העונש המקסימאלי על עבירה זו הוא עד שלוש שנות מאסר, אם כי כפי שנראה בהמשך הדברים אינם מגיעים לכדי כך.

מניין הזמן של נפקדות

למעשה קיימים שני סוגים של נפקדות. הראשונה היא נפקדות קלה שמשמעה שהחייל לא הגיע לבסיס או לא שהה במקום שבו אמור היה להימצא לתקופה של עד יממה, כלומר 24 שעות. לעומת זאת נפקדות רגילה מתחילה להימנות החל מ- 24 שעות ועד ‏21 ימים, שאחריהם העבירה הופכת להיות עריקות.

מה המשמעות של נפקדות קלה? המשמעות היא למשל שחייל הגיע באיחור של כמה שעות לבסיס מסיבה כזו או אחרת, והדברים האלו בהחלט מובנים. זאת אומרת שלגבי התקופה הזו ממשיכים לקבל שכר גם על חשבון הזמן שבו החייל נעדר מהבסיס, והוא גם ממשיך לקבל תשלומים אחרים של תנאי שירות. בנוסף לכך הזמן שבו החייל נעדר עדיין נחשב לשעות שירות, הפז”מ דופק ונמנה על ימי השירות הצבאי.

למעשה ניתן לומר כי נפקדות קלה היא לא ממש עבירה אלא יותר בגדר עזר טכני האומר ממתי מתחילים למנות את הנפקדות, כאשר רק לאחר 24 שעות ההיעדרות הופכת להיות עבירה של ממש. עם זאת, כמובן שגם חייל שנעדר היעדרות קלה יצטרך לתת דין על כך למפקדיו והם שיחליטו מה לעשות איתו, ויהיו לכך מן הסתם השלכות על מעמדו ומצבו ביחידה.

לעומת זאת, עבירת נפקדות (מעל 24 שעות) משמעה שהזמן בו החייל נעדר לא נחשב למניין ימי ישירות, ולפיכך ימים אלו יתווספו בהמשך ותהיה דחייה של מועד השחרור מצה”ל. כמו כן, על זמן היעדרות זה של מספר ימים לא מקבלים תלוש שכר. אבל הקשה מכל הוא שעל עבירת נפקדות עשוי להיות מוטל עונש המגיע עד 35 ימי מאסר, ומטבע הדברים גם ימים אלו אינם נחשבים למניין ימי השירות והדחייה במועד השחרור מצה”ל תהיה בהתאם. במילים פשוטות, אי אפשר “להרוויח” ימים בבית על חשבון השירות מצה”ל. כאמור, עבירת נפקדות יכולה להתבצע גם בסדיר וגם במילואים, כאשר במילואים היא נמנית החל מ- 24 שעות אך כעבור 15 ימים כבר הופכת להיות עריקות, לעומת 21 יום בשירות הסדיר..

עוד דברים שחשוב לדעת על נפקדות

חשוב לדעת כי בניגוד לעבירת עריקות, עבירת נפקדות אינה כרוכה ברישום פלילי, אינה נידונה בפני בית דין צבאי ואינה בגדר כתב אישום, אלא מטופלת בדין משמעתי במסגרת היחידה של החייל מול קצין בעל דרגה הולמת. כאמור, הענישה המרבית על נפקדות היא 35 ימים בכלא, ומעבר לכך סביר מאוד להניח שיהיו השלכות נוספות על עתידו הצבאי של החייל, כגון יכולתו למלא תפקידים מסוימים, להמשיך ביחידה מובחרת או בתפקיד שמילא בעבר וכן הלאה.

יחד עם זאת במקרים רבים הענישה אינה מגיעה לכדי כך ובעיקר אם החייל מקבל ליווי וסיוע מעורך דין צבאי. אכן, היוועצות עם עורך דין צבאי הינה חשובה ביותר במקרים אלו, על אף שלא מדובר כאמור בעבירה פלילית. יש לזכור כי הצבא מתאפיין בגישה קשוחה למדי אך המערכת אינה אטומה לחלוטין. למעשה, גם בבתי הדין הצבאיים וגם במסגרת היחידות ואצל הקצינים, ניתן לקבל אוזן קשבת למצבו של החייל ולגורמים שהובילו אותו לבצע את העבירה. לנסיבות של הנפקדות כפי שיציג אותן החייל בדין המשמעתי יהיה משקל רב בקביעת העונש ובהתייחסות בכלל.

למשל, יתכן שחייל נעדר משירותו הצבאי עקב במצב רגשי מורכב, עקב מצב בריאותי מסוים, בנסיבות הקשורות למצב כלכלי שלו ושל בני משפחתו או מסיבות משפחתיות אחרות. יתכן שהחייל חווה במסגרת היחידה קשיים חברתיים, עבר התעללות ומקרים של אלימות וכיוצא בזאת. את כל הנסיבות האלו יש לדעת לאסוף ולהדגיש בפני הקצין המטפל בדין המשמעתי. ראוי לציין כי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי עבירת נפקדות ועריקות מתרחשת רק כאשר לחייל אין הצדקה לכך בהתאם לנסיבות ההולמות זאת אומרת למשל, שחייל שהיה מאושפז בבית חולים עקב תאונה אינו נחשב לנעדר.

בנוסף לכל הפרמטרים האלו, הדבר המשפיע על ההתייחסות ועל חומרת הענישה הוא כמובן מספר הימים שבהם נעדר החייל. כך למשל, יש הבדל בין חייל שביצע עבירת נפקדות במשך יומיים ובין חייל שלא הגיע לבסיס במשך 20 ימים רצופים, על אף שהוא ובני משפחתו קיבלו מכתב, טלפונים ופניות מהיחידה בדבר ההיעדרות.

חשוב להדגיש כי אין לקחת נפקדות בקלות דעת. למרבה הצער יש חיילים הסבורים כי היעדרות קצרה לצרכים כאלו ואחרים תחלוף מתחת לרדאר ולא תטופל ביד קשה. המציאות מוכיחה אחרת. יש לזכור כי הצבא אינו נוטה לעגל פינות ובוודאי בכל הקשור להקפדה על חוק השיפוט הצבאי ופקודות מטכ”ל, על כן אם יש צורך שלא להגיע לבסיס בשעה היעודה חשוב מאוד ללבן את הדברים עם הגורמים הממונים עליכם ולא להגיע לכדי מצב שמתחילה להימנות לכם נפקדות.

מתי נפקדות הופכת לעריקות, ומה המשמעות

על פניו, נפקדות ועריקות הן למעשה אותה עבירה ומה שמבדיל ביניהן הוא מספר הימים של ההיעדרות. כאמור, חייל נחשב לעריק אם תקופת ההיעדרות שלו עולה על עשרים ואחד ימים. יחד עם זאת, למרות הדמיון בין העבירות קיימים הבדלים תהומיים ביניהן. כאשר חייל הופך לעריק הטיפול בו כבר אינו שייך ליחידה הצבאית שלו אלא עובר לטיפולה של המשטרה הצבאית ולמדור עריקים, המפעילים מאמצים וכלים רבים על מנת לאתר את החייל.

בנוסף לכך, עשוי להיפתח כנגד החייל רישום פלילי. למעשה הרישום הפלילי נפתח כנגד חיילים שנעדרו לתקופה של מאה ימים ומעלה, ולרישום זה יכולות להיות השלכות משמעותיות מאוד על החיים האזרחיים. למשל רישום פלילי עשוי למנוע מהחייל לעסוק בהמשך במקצועות כמו עריכת דין וראיית חשבון, בעבודות במסגרות חינוכיות ובעבודות טיפוליות, בהשתלבות בעבודות הקשורות לאבטחה וביטחון, וגם בקבלת ויזות למדינות מסוימות ועוד. כל זאת לתקופה שיכולה להיות ממושכת מאוד ואפילו לאורך שנים רבות, כך שיש לעשות ככל האפשר על מנת להימנע מכך ובמידה כבר נפתח רישום פלילי לפעול באמצעות עורך דין צבאי למחיקת ולקיצור הרישום.

כאמור, העונש המקסימלי האמור בחוק השיפוט הצבאי לגבי עריקות מסוג היעדרות מן השירות שלא ברשות הוא עד שלוש שנות מאסר. אומנם מעטים הם המקרים שבהם מגיעה הענישה לרף המקסימלי, אך בוודאי שעונשי המאסר הינם גבוהים מאשר על עבירת נפקדות. יתר על כן, יש להבין שהאישומים מטופלים על ידי בתי הדין הצבאיים על כל המשתמע מכך, וזאת כאמור עבור חיילים שנעדרו משירות צבאי לתקופה של מאה ימים ומעלה.

אך גם במקרים פחות ארוכים של היעדרות מהצבא חשוב להבין כי הטיפול כבר עובר לידיים של גורמים שאינם מכירים את החייל. לא מדובר עוד במפקדים הישירים שמבינים את מצבו ומכירים את צרכיו המיוחדים, אלא במדור עריקים, הפועל בצורה נחרצת וללא אמפתיה מיוחדת לחייל זה או אחר.

כמה מילים לסיכום

נפקדות מהצבא מתחילה להימנות כבר מהדקה הראשונה שבה החייל אינו מתייצב בבסיס או במקום בו הוא אמור להימצא. 24 השעות הראשונות נחשבות בתור נפקדות קלה ולרוב לא כרוכות בענישה משמעותית, אך החל מ- 24 שעות זוהי כבר עבירת נפקדות שיכולה להביא לסנקציות כואבות ואף לימים בכלא. מעבר ל- 21 ימי היעדרות ובמקרה של חיילי מילואים מעבר ל- 15 יום, הנפקדות הופכת לעריקות וכאן כבר מדובר בהתייחסות מחמירה בהרבה שעלולה להביא לרישום פלילי ולתקופת מאסר ממושכת.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות אל עורך דין אלון ארז 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. צרו קשר בהקדם לקבלת עזרה בהתמודדות עם מערכת החוק והמשפט הצבאית בטלפון

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה

עוד מהבלוג הצבאי שלנו

זיוף גימלים בצה”ל

ישנם חיילים המתחזים לבעלי מצב בריאותי ירוד על מנת לקבל אישורי גימל שלא כדין, חלקם אף אשר מזייפים את מסמכי אישורי הגימל כשלעצמם, התנהגות זו מכונה “זיוף גימלים” קיראו על ההשלכות של זיוף גימלים

קרא עוד »
מעמד הסדר טיעון

מה חשוב לדעת על מעמד הסדר הטיעון של סא”ל דן שרוני? חזרתה של הפרקליטות הצבאית מהסדר הטיעון עם הנאשם בצילום עשרות חיילות ששירתו תחתיו, סא”ל

קרא עוד »