עריקות מהצבא – משמעויות צבאיות ואזרחיות נרחבות

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין צבאי אלון ארז

מה זה עריק? מה העונש המצפה לו? מהן ההשלכות על עריקות מהצבא? מה אפשר לעשות כדי להקל על העונש? על כך בשורות הבאות.

 

עריקות מהצבא – תוקף העניין

כמו כל דבר בצבא, התשובה מתחלקת ל – 3:

 

עריק הנאשם בהעדר משירות צבאי

עריק המואשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי (או בקיצור החש”צ) – מדובר במי שנעדר משירות בצבא, אך שהתכוון לחזור לשירות. מדובר בדרך כלל, בתקופת היעדרות של מספר חודשים עד שנה, שלאחריה הנעדר חוזר לשירות בעצמו או שהוא נתפס.

 

עריקות מעל שנה

עריק לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי – הוא חייל שנעדר משירותו בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לשירות צבאי. בדרך כלל מדובר בתקופת היעדרות של מעל שנה לפחות. הענישה במקרים אלו היא חמורה הרבה יותר והיא נושאת גם רישום פלילי מלא לכל החיים.

 

תוקף כניסת חוק העריקות

החוק הצבאי אף קובע תחילת תקופת העריקות היא מיום ה – 21 להיעדרות מצה”ל.

מי נחשב עריק מילואים

מה ההבדל בין נפקד לעריק?

נפקדות

על פי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, נפקד הינו חייל שנעדר משירותו בצבא או מהמקום שהוא חייב כדין להימצא בו אותה שעה.

נפקדות הינה הגדרה שלישותית מיוחסת לחייל צה”ל אשר מבצע עבירת היעדרות משירות שלא ברשות, על פי פקודת מטכ”ל פ”מ 31.0513 עד מניין הימים הנקבע בחוק. נכון לשעה זו נפקדות מוגדרת כהיעדרות מצה”ל שלא ברשות לתקופה של עד 21 ימים.

תקופת הנפקדות אף היא מתחלקת לשניים:

 

נפקדות עד 24 שעות

חייל אשר נעדר משירות ללא רשות אך חוזר ליחידתו עד 24 שעות מרגע תחילת היעדרותו “יזכה” להקלה משמעותית בגזר הדין ולרוב לא ישללו ממנו זכויות מסוימות כגון: תקופת תב”ן שלילי, משכורתו הצבאית לא תוקפא וכן גם תשלומים נוספים להם הוא זכאי.

 

נפקדות מעל 24 שעות ועד 20 ימים

חייל אשר נפקד לתקופה העולה על 24 שעות אך עדיין אינה מוגדרת כעריקות יעמוד לדין משמעתי בפני קצין שיפוט ביחידתו ולרוב יטופל החייל בחומרה רבה ולעיתים אף תיחשב לחייל תקופת תב”ן שלילי. על פי פקודת הצבא על יחידתו של החייל מוטלת האחריות לחפש את החייל ואף לבצע ביקור בביתו על מנת לאתרו ולוודא האם אין סיבה מוצדקת לנפקדותו של החייל.
העונש המקסימלי על נפקדות הינו 35 ימי מחבוש, ויינתן בהתאם להחלטת המפקד.

 

חייל עריק בצבא

כאמור עריקות מהצבא מתייחסת לכל חייל שנעדר משירות שלא ברשות מתוך כוונה לחזור או שלא לחזור לשירות הצבאי או נפקד העולה על תקופה של 21 ימים. המשמעויות של עריקות בצבא הן רחבות, תחילה, עריק בצבא יסופח ליחידה וירטואלית הנקראת רמ’ 6ב – עריק בארץ, המשמעות היא שמרגע זה החייל אינו משויך ליחידתו אותה הוא מכיר אלא למדור עריקים בצה”ל ואחריות הטיפול עוברת למשטרה הצבאית וללוכדי העריקים.

בהתאם לזאת על חייל עריק יחולו סנקציות כבדות הכוללות: צו עיכוב יציאה מהארץ, מעקב אחר חשבון הבנק של העריק, פקודת מעצר, שלילת הזכות לקבלת שירותים רפואיים בצבא (מעל 60 ימי היעדרות) וכמו כן לאחר 100 ימי היעדרות אף עלול לספוג החייל רישום פלילי.

בעוד חיילים נפקדים מועמדים ברוב המקרים לדין משמעתי ביחידתם, עריק מהצבא לתקופה של מעל 100 ימים צפוי לעמוד למשפט בפני בית דין צבאי אשר רשאי להטיל עונשים חמורים יותר בהתאם לנסיבות עריקות מהצבא.

 

עריקות של חיילי מילואים

חייל מילואים אשר לא התייצב ביחידתו כפי שהוגדר לו בצו המילואים יחשב תחילה כנפקד מילואים, כמו כן במידה וחייל המילואים אינו עדכן את כתובתו העדכנית ברישומי היחידה וצו המילואים נשלח לכתובת שאינה מעודכנת אשר ידועה ליחידתו, יחשב חייל המילואים כנפקד מילואים. חייל מילואים אשר לא התייצב כלל ביחידתו ובמועד הנדרש ממנו יחשב עריק מילואים החל מיום ההיעדרות ה-20, לעומת זאת חייל מילואים אשר התייצב לשירות מילואים פעיל ולאחר מכן נעדר ממנו יחשב עריק מילואים החל מיום ההיעדרות ה-15.

עריקות מהצבא מה המשמעויוות

בדרך לכלא צבאי

חוק השיפוט הצבאי קובע עונש על עריקות מהצבא של 15 שנות מאסר אך ברוב המקרים חייל עריק ישפט על עבירת היעדר מן השירות שלא ברשות שעונשה קל יותר. תקופת המאסר תלויה בנסיבות שונות (ובהמשך נמנה כמה נסיבות מקלות) כמו: אורך תקופת ההיעדרות, האם זו עבירה ראשונה או שנייה ועוד. כמו כן במקרים רבים גם נגזר מאסר על תנאי כנגד עריק בצבא. זהו השלב שבו הכי חשוב להתייעץ עם עורך דין צבאי. תקופת המאסר תלויה גם בייצוג שיקבל החייל כאשר הוא עומד למשפט. אמנם במקרה של דין משמעתי החייל אינו יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין אלא רק לקבל ייעוץ, אך חייל העומד למשפט בפני בית דין צבאי זכאי לייצוג של עורך דין.

עונש נוסף שצריך להכיר הוא הרישום הפלילי: מי שנגזר עליו עונש של שלושה חודשים ומעלה ייענש גם ברישום פלילי שעל השלכותיו נרחיב מיד. עריק בצבא שנגזר עליו עונש מאסר של פחות משלושה חודשים יקבל רישום פלילי מופחת: הוא נמחק לאחר חמש שנים והפרסום שלו מוגבל יותר (זאת אומרת שפחות מעסיקים פוטנציאליים יכולים לדעת עליו.)

 

השפעת עריקות מהצבא על החיים האזרחיים

רבים מהחיילים שבוחרים לערוק עושים זאת מסיבות כלכליות ומשפחתיות. למרבה הצער, מי שיורשע בעריקה מהצבא עלול לסבול מהשלכות ארוכות טווח על החיים האזרחיים שלו, השלכות בעלות משקל כלכלי בעצמן.

רישום פלילי: עריקות מהצבא היא עבירה שגוררת רישום פלילי. לרישום הפלילי קיימות השלכות לטווח ארוך: גם כשהחייל העריק ישתחרר הוא יתקשה לעבוד במקצועות מסויימים. כמו כן, מי שיש לו רישום פלילי לא יכול להוציא רישיון לנשק או רישיון לנהיגה ברכב ציבורי – מה שחוסם עוד אפשרויות תעסוקה. הרישום הפלילי של חייל עריק גם יכול להקשות על מי שמבקש אשרת כניסה לארצות שונות שכדי להיכנס אליהן יש צורך בוויזה (למשל: ארצות הברית וקנדה.)
הארכת השירות: מי שהורשע בעריקות וריצה עונש מאסר עדיין צריך להשלים את השירות שלו – תקופת המאסר היא תב”נ (תקופה בלתי נמנית) או “דפוק” בשפה המדוברת; יוצא מכך שהאזרחות מתרחקת מהחייל במקום להתקרב אליו.

 

הזדמנות צבאית

החמצת הזדמנות: הצבא איננו מתאים לכל אחד, כמובן, אך הוא גם מהווה הזדמנות. ישנן אפשרויות רבות לקריירה צבאית ומי שהורשע בעריקה עלול להחמיץ את ההזדמנויות הללו.

כל ההשלכות הללו עלולות להזיק למורשע, מעבר לעונש שהוא עשוי לקבל. גם פה יש חשיבות רבה לעזרתו של עורך דין: עו”ד צבאי יכול לסייע בקיצור תקופת הרישום הפלילי בעקבות עריקות מהצבא (ואפילו להביא למחיקתו במקרים מסוימים); הוא יכול לסייע בבקשה לקיצור התב”נ של החייל שהורשע; הוא יכול לסייע לחייל שרוצה להשתקם ומבקש לעשות קריירה בצבא ולתרום באופן משמעותי (על ידי ייעוץ לחייל לפני העמידה בפני ועדות צבאיות שונות.)

 

נסיבות מקלות לעריקות מהצבא

למרות שהצבא רואה בעריקות עבירה חמורה והמערכת הצבאית נוטה להעניש חיילים עריקים, ניתן להציג נסיבות מקלות שבגללן הנאשם בחר בעריקה. גם אם הנסיבות הללו אולי אינן מצדיקות עריקות מהצבא, הן עשויות להוביל לעונש קל ולהבנה מסוימת מצדו של בית הדין הצבאי. נסיבות אלה אינן תמיד ברורות מאליהן וזו אחת מהסיבות שבגללן כדאי להתייעץ עם עורך דין צבאי שמכיר את המערכת ויש לו ניסיון איתה: הוא יוכל לייעץ לנאשם / חייל עריק כיצד להציג את הנסיבות המקלות.

בין הנסיבות הללו ניתן למנות:

 

המצב הכלכלי

קשיים כלכליים משמעותיים.

 

נושאים משפחתיים

בעיות משפחתיות: מחלה של בן משפחה, מוות במשפחה וכדומה.

 

חרטת המעשה

חרטה: החייל מראה שהוא מכיר בטעותו ושהוא מתחרט בכנות על המעשה.

 

עבירה ראשונה

עבירה ראשונה של עריקות מהצבא.

 

עבר צבאי נקי

עבר נקי מעבירות משמעת.

 

חוסר התאמה

בעיות של חוסר התאמה למסגרת הצבאית.

 

מצב בריאותי

בעיות בריאותיות / נפשיות שלא טופלו במסגרת היחידה.

 

סיכום

חיילים שונים נעדרים מהשירות ומוגדרים עריק בצבא מסיבות שונות – מוצדקות יותר או פחות. לכל מקרה יש את הנסיבות המיוחדות שלו – התוצאות של כל מקרה תלויות בחייל, בייצוג שהוא מקבל מעורך הדין שלו ובניהול של תהליך ההתמודדות עם המערכת הצבאית על חלקיה השונים. עורך דין צבאי הבקיא בתחום המשפט הצבאי הוא זה שיכול לסייע לכל חייל שניצב בפני האשמה של עריקות מהצבא.

הואשמתם בנפקדות, עריק בצבא / מילואים או השתמטות? צרו קשר עוד היום עם עורך דין צבאי אלון ארז – לעזרה בהתמודדות עם מערכת החוק והמשפט הצבאית

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה

עוד מהבלוג הצבאי שלנו

זיוף גימלים בצה”ל

ישנם חיילים המתחזים לבעלי מצב בריאותי ירוד על מנת לקבל אישורי גימל שלא כדין, חלקם אף אשר מזייפים את מסמכי אישורי הגימל כשלעצמם, התנהגות זו מכונה “זיוף גימלים” קיראו על ההשלכות של זיוף גימלים

קרא עוד »
מעמד הסדר טיעון

מה חשוב לדעת על מעמד הסדר הטיעון של סא”ל דן שרוני? חזרתה של הפרקליטות הצבאית מהסדר הטיעון עם הנאשם בצילום עשרות חיילות ששירתו תחתיו, סא”ל

קרא עוד »