זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

שיפוט אזרחי במסגרת צבאית

להבדיל מאזרחים מהשורה, על חיילים ואנשי קבע חלות שתי מערכות דינים. מצד אחד, חלה עליהם מערכת הדינים הכוללת של מדינת ישראל. כלומר, מדובר בחקיקה שחלה על כל אזרח ואזרח. מצד שני, על חיילים ואנשי הקבע חלה גם מערכת הדינים הצבאית וכאן במאמר אנו מציגים מידע אודות שיפוט אזרחי במסגרת צבאית.

אחד מההבדלים בין משפט צבאי לאזרחי

התוצאה היא שחייל או איש קבע עשויים למצוא את עצמם נותנים את הדין על מעשים שביצעו במהלך שירותם הצבאי, שברגיל אינם מהווים עבירה פלילית, כמו למשל סירוב לבצע פקודה – אזרח רגיל יהיה פטור מכך. מצד שני, החייל או איש הקבע עשויים למצוא את עצמם עומד לדין בבית משפט אזרחי בשל עבירה פלילית שביצעו בתקופת שירותו הצבאי.

אך מה עדיף? האם עדיף להישפט בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי?

בתי הדין הצבאיים

בצבא, בתי דין צבאיים שבסמכותם לשפוט חיילים ואנשי קבע בגין עבירות שביצעו במסגרת שירותם, ואף שלא במסגרת שירותם. הדין הצבאי חל על כל חייל ואיש קבע מעצם היותם אנשי צבא. כמו כן, לבתי הדין הצבאיים סמכות לשפוט אזרחים עובדי צה”ל. סמכותו של בית הדין הצבאי היא סמכות מקבילה לסמכות בתי המשפט האזרחיים.

עם זאת, להבדיל מבתי המשפט האזרחיים שלהם כאמור סמכות שיפוט מקבילה, בתי הדין הצבאיים מתמקדים יותר בעבירות צבאיות או עבירות הנעשות במסגרת הצבא, שיש להן זיקה לשירות הצבאי.

שיפוט אזרחי במסגרת צבאית או בית משפט אזרחי?

הכלל הוא שסמכות לשפוט בגין עבירה שלכאורה בוצעה שלא במסגרת צבאית, היא סמכות הנתונה לפרקליטות הצבאית. ככל שלעבירה שבוצעה יש זיקה לצבא, קיימת עדיפות לשפוט חייל במסגרת צבאית. מנגד, ככל שיש ריחוק מהעבירה לשירות הצבאי, תינתן עדיפות למשטרה האזרחית לבצע את החקירה, ולבית המשפט האזרחי לשפוט את החייל.

דוגמאות: אם חייל נתפס על ידי המשטרה סוחר בנשק שנגנב מצה”ל, סביר להניח שהחייל יישפט על ידי בית דין צבאי. הסיבה לכך היא שהעבירה בוצעה במסגרת השירות ויש לה קרבה ממשית לשירות הצבאי. הקרבה באה לידי ביטוי בגניבה מהצבא, ואף פגיעה בצבא שמתבטאת במכירת נשק של צה”ל לאנשים זרים.

חייל “שנתפס” על ידי משטרת ישראל

מצד שני, כאשר חייל נתפס על ידי המשטרה האזרחית גונב ממכולת, הרי שתינתן עדיפות לבית משפט אזרחי לשפוט את החייל. שהרי בנסיבות כאלו אין באמת זיקה לשירותו הצבאי של אותו חייל, ואין כאן עבירה שנעשית מעצם היותו חייל. לכן אין לפרקליטות הצבאית אינטרס לשפוט את החייל במקרים כאלו.

ההחלטה האם להעמיד חייל לדין בבית דין צבאי או להעבירו לבית המשפט האזרחי נתונה לפרקליטות הצבאית, כאשר העבירה נחקרה על ידי המשטרה הצבאית. אם העבירה נעשתה במסגרת אזרחית, ההחלטה נתונה לפרקליטות האזרחית.

היכן עדיף להישפט

התשובה לשאלה מתי עדיף להישפט בבית דין צבאי ומתי בבית משפט אזרחי נגזרת מנסיבות העניין – אין לכך תשובה ברורה. לעיתים עדיף יהיה לאדם להישפט בבית דין צבאי, ולעיתים דווקא בבית משפט אזרחי.

לדוגמא: ידוע כי בתי הדין הצבאיים מחמירים יותר מבתי משפט אזרחיים, למשל אם מדובר בעבירה של אחזקת סמים קלים. במקרים כאלה הרי שעדיף יהיה לנאשם להישפט בבית משפט אזרחי מאשר בבית דין צבאי. מצד שני, ישנן עבירות הנעשות במסגרת צבאית שלא מותירות רישום פלילי שעשוי לפגוע בחייל לעוד שנים ארוכות אם יישפט עליהן בחייו האזרחיים.

שיקולים נוספים

זאת ועוד, השאלה האם להישפט בבית דין צבאי או בית משפט אזרחי תלויה בשיקולים נוספים הנוגעים גם לאפשרות להשתקם בגין עבירה פלילית שבוצעה. הדבר נכון בעיקר כשמדובר בחייל שביצע עבירה פלילית שדינה יהיה מאסר, בין אם בבית דין צבאי ובין אם בבית משפט אזרחי. דווקא אז יש לתת עדיפות לשפיטה בבית משפט אזרחי, שיכול גם לשקול שיקולים הנוגעים לשיקומו של החייל בעתיד. אפשרות כזו אינה קיימת כלל בבתי הדין הצבאיים. שיקום של חייל שביצע עבירה לא מתמצא רק בפגישות עם עובד סוציאלי וכדומה, אלא גם בענישה שתוטל עליו. בית משפט אזרחי יכול להטיל מאסר שבא לידי ביטוי בעבודות שירות, או בעבודות לשירות הציבור. אפשרויות כאלו אינן קיימות בבית הדין הצבאי.

עוד שיקול רלוונטי היא שלבתי משפט אזרחיים ניתנת האפשרות לקבוע שנאשם הוא אשם אך לא לגזור עליו עונש. זהו הליך שמכונה “אי הרשעה”. בית המשפט האזרחי יכול לקבוע שאדם ביצע עבירה פלילית, אבל לא להרשיע אותו אלא רק להטיל עליו עונש. בכך נחסך מהנאשם רישום פלילי לעתיד. אפשרות כזו אינה קיימת בבית הדין הצבאי.

זכויות הנאשם

לנאשם בהליך פלילי קיימות זכויות רבות שקיימות גם בפני בית הדין הצבאי וגם בפני בית משפט אזרחי: הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין, לקבל לידיו את חומרי החקירה, זכותו של נאשם שינהגו עמו כדין בשלב חקירת המשטרה ועוד.

עורך דין צבאי מיומן ובעל ניסיון יוכל לסייע לנאשם לבחון האם ייטב לו בנסיבותיו להישפט בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי. עורך דין מיומן ידע גם לפעול מול הפרקליטות הצבאית או הפרקליטות האזרחית כדי להעביר את עניינו של הנאשם לטריבונל השיפוטי הרלוונטי. לכן חשוב תמיד להסתייע בעורך דין כבר בשלב המוקדם ביותר.

התשובה לשאלה האם עדיף לחייל להישפט בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי נגזרת מנסיבות העניין, נסיבות העבירה, ובמקרים מסוימים אף מאישיותו של הנאשם כך שאין תשובה ברורה וקבועה לשאלה זו. עם זאת, תמיד רצוי להסתייע בעורך דין על מנת שיוכל לסייע לחייל לשפר את מצבו.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: