רישום פלילי

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

העבר משאיר בנו סימנים; ההווה הוא הסיכום של כל מה שקרה לנו בעבר. כל זה נשמע מאוד פילוסופי אבל במידה וצברנו רישום פלילי ובמציאות עלינו להתמודד עם תיק פלילי, טעויות שעשינו בעבר והשאירו את חותמן בהווה. כזה הוא המרשם הפלילי – עדות בהווה על עבירות שעברנו בעבר, עדות שמשפיעה על החיים שלנו. איך? ומה ניתן לעשות בנידון? על כך בשורות הבאות.

רישום פלילי – חוק ומטרות

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים” משנת 1981

“המשטרה תנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת כאמור בסעיף 2.” זהו הבסיס החוקי לרישום הפלילי: המדינה, באמצעות המשטרה, מנהלת רישום של כל מי שהורשע בעבירה. לרישום מספר מטרות:

 • לספק למשטרה מאגר מידע על מי שכבר הורשע על מנת לסייע לה בחקירות שונות
 • לאפשר למשטרה להוציא תעודות מרשם פלילי שנחוצות לאזרחים במקרים שונים (ועל כך נפרט בהמשך)
 • לספק לבית המשפט מידע בבואו לחרוץ את עונשו של נאשם מתוך בחינת ההיסטוריה הפלילית שלו – או העבר הנקי שלו.

רישום משטרתי לעומת רישום פלילי

מלבד הרישום הפלילי בו נרשמים רק המקרים שבהם הורשע אזרח בעבירה פלילית, קיים גם רישום משטרתי – רישום שקיים בנוסף ובאופן נפרד מהמרשם הפלילי. ברישום זה מפורטים כל תיקי החקירה שנפתחו כנגד אזרח בעניין פלילי ועדיין לא נסגרו. תיקי חקירה שבפועל לא מתקיימת בהם חקירה אבל עוד לא נסגרו מופיעים גם הם ברישום הזה. מלבד תיקי החקירה הפתוחים, מופיעים בו גם תיקי חקירה שנסגרו בגלל חוסר עניין לציבור, מחסור בהוכחות וכל סיבה אחרת שאיננה חוסר אשמה.

בחודש מרץ (2014) התקבל בכנסת חוק שקובע שהרישום המשטרתי בגין תיק פלילי שנסגר מחוסר עניין לציבור או היעדר ראיות יימחק באופן אוטומטי לאחר שבע שנים מרגע סגירת התיק.

רישום משטרתי איננו בעל אותן ההשלכות כמו רישום פלילי אך יש לו השפעה על חיי האזרח. כשנפרט את השלכות הרישום הפלילי, נציין גם מה ההשפעה שיכולה להיות לרישום המשטרתי.

חשוב גם לציין שהרישום במשטרה כולל גם – בהתאם לחוק – רישום של מי שנקבע שאיננו כשיר לעמוד לדין. גם רישום כזה משפיע מן הסתם על עתידו של הנרשם אך זהו נושא נפרד שראוי להתייחסות מתאימה.

עבירות שגוררות רישום פלילי

 סעיף 2 לחוק אומר:

“הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים בשל פשעים ועוונות […]”. באופן כללי ניתן לומר שכל הרשעה בעבירה פלילית שהחוק קובע לה מאסר של שלושה חודשים ומעלה (גם אם העונש לא נפסק בפועל) גוררת עימה מלבד העונש גם רישום פלילי. מקרים שבהם בית המשפט פסק על מתן צו (קצין מבחן, למשל) או עונש (עבודות לשירות הציבור, למשל) ללא הרשעה, אך גם ללא זיכוי, גם הם יופיעו ברישום.

חשוב להדגיש זאת פעם נוספת: ישנן עבירות פליליות שנתפסות כקלות – מבחינת הענישה ומבחינת היחס הציבורי והאישי כלפיהן – או עבירות שאפילו איננו יודעים שהן פליליות. כיוון שאלו הינן עבירות פליליות הן עדיין גוררות רישום תיק בדומה לעבירות כבדות כמו רצח וסחר בסמים. דוגמה לעבירות שכאלה:

 • עישון סמים קלים שהסתיים בהרשעה גם אם העונש היה מאסר על תנאי או מאסר שהומר בעבודות שירות
 • עבירות בנייה, למשל סגירת מרפסת או הקמת מבנה עזר בלי אישור, שהובילו להרשעה בבית המשפט.
 • גניבה, ולא משנה מה הסכום, או גיל העבריין, שהסתיימה בהרשעה בבית המשפט.

כיוון שעבירות רבות יכולות להוביל לרישום פלילי, ולא תמיד האדם מן הישוב מודע לכך, חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי על מנת להבין את ההשלכות של הודאה בביצוע העבירה ו/או הרשעה בה.

מהצבא לאזרחות

חשוב לזכור שישנן גם עבירות שביצענו בזמן השירות הצבאי והן גוררות עימן רישום פלילי לאזרחות. לאחרונה נחקק חוק בנוגע לרישום פלילי על עבירות צבאיות שמבדיל בין רישום פלילי מופחת לרישום פלילי רגיל ויוצר הבדל בין עבירות שונות לפי מידת חומרתן – הבדל שקיים רק לגבי עבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי. באופן הרישום הפלילי המופחת ניתן על עבירות קלות יותר שגררו עונש מאסר קצר או שלא נגזר מאסר בכלל. משמעותו של הרישום המופחת הוא שהוא איננו גורר איסור לעסוק במקצועות מסוימים ושתקופת ההתיישנות שלו קצרה יותר. חשוב לדעת שעבירות צבאיות גוררות איתן לעיתים קרובות רישום תיק פלילי ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בכל מקרה שמתמודדים עם המערכת הצבאית בגין אישום שעלול לגרור רישום שכזה.

רישום פלילי

הרישום: למי מותר לראות אותו?

קודם כל, כל אזרח רשאי לבקש ולקבל את גיליון ההרשעות שלו הנמצא ברשות המשטרה. כל שצריך לעשות על מנת להשיג את הגיליון הוא, לגשת לכל אחת מתחנות המשטרה הפזורות בארץ.

מעבר לכך, הרישום פתוח לעיון המשטרה, כמובן ובמקרים מסוימים גם לבית המשפט יש סמכות לראות את גיליון ההרשעות של נאשם, בייחוד הדברים אמורים לגבי שלב גזירת הדין של נאשם בבית המשפט. גם מדינות אחרות, במקרה שאדם מבקש להגר אליהן, רשאיות לראות את הרישום הפלילי. מכאן, שרישום שכזה גם יכול למנוע קבלת ויזה למספר מדינות.

שימוש ברישום פלילי למניעת קבלה לעבודה

למעסיקים, באופן כללי, אסור לראות את הרישום הפלילי. כמו כן, למעסיקים אסור לדרוש הצגת תעודת יושר ממועמדים לעבודה ואי קבלה לעבודה של מי שסירב להציג תעודת יושר או שהציג ונפסל עקב רישום פלילי נוגדת את החוק ועשויה לגרור עונש של עד שנתיים מאסר למעסיק.

היוצאים מן הכלל

 • גופי הביטחון שיכולים לבדוק את העבר הפלילי של מועמדים לעבודה בזרועות הביטחון השונות.
 • מקצועות שמי שהורשע בביצוע עבירה פלילית מנוע מלעסוק בהם –. בין המקצועות הללו:
 • סוכני ביטוח
 • עורכי דין
 • נהגי מונית
 • נהגי אוטובוס

ועוד מקצועות רבים מכל תחומי החיים. לא כל עבירה פלילית מונעת עיסוק במקצועות הללו ולעיתים האיסור הוא רק לתקופה קצובה. באתר משרד המשפטים ניתן למצוא רשימה מעודכנת של המקצועות הללו.

הרישום המשטרתי

 ההשפעה שלו קטנה יותר אך היא קיימת, למשל במקרים הבאים:

 • השפעה על חקירות משטרה: תיקים פתוחים אחרים יכולים להשפיע לרעה על גישת המשטרה בבואה לחקור תיק פלילי חדש.
 • איסור עיסוק במקצועות שדורשים לא רק עבר נקי אלא גם שלא מתקיימת חקירה פתוחה כנגד המועמד. מלבד שירותי הביטחון השונים, גם הרשות לניירות ערך, לדוגמה, דורשת שהמועמד יצהיר שלא מתנהלת כנגדו חקירה פלילית.

הזמן עושה את שלו – התיישנות ומחיקה

 תיק במשטרה איננו לנצח. לאחר שעובר מספיק זמן מההרשעה, הרישום יכול “לדהות” או להיעלם:

התיישנות

בתום תקופת ההתיישנות, המידע איננו זמין יותר למי שהיה יכול לראות אותו קודם לכן ולהתחשב בו על מנת לקבל החלטות (בית המשפט, לדוגמה.) תקופת התיישנות רישום פלילי נקבעת בהתאם לגורמים הבאים:

גיל הנאשם

גיל הנאשם בעת שהורשע (תקופה קצרה יותר למי שהיה קטין בעת ביצוע העבירה).

העונש

העונש שנגזר על הנאשם (תקופת מאסר ארוכה יותר גוררת התיישנות ארוכה יותר; במקרה של קנס התקופה קצרה יותר).

למי שהיה קטין בעת ביצוע העבירה תקופת ההתיישנות היא בין 3-10 שנים. למי שהיה בגיר התקופה היא בין 7-15 שנים.

מחיקת רישום פלילי

מחיקה

משחולפות עשר שנים נוספות לאחר שהעבירה התיישנה, או שהנכם מגישים בקשה למחיקת רישום פלילי – העבירה נמחקת. מרגע זה האדם נחשב כמי שלא הורשע כלל. עם זאת יש לסייג זאת:

המחיקה לא מתבצעת באופן מעשי

המידע נשאר ברשות המשטרה אבל רק במקרים חריגים מיותר להשתמש בו ורק למספר גומרים מצומצם ביותר (שיקולי ביטחון וכדומה.)

ההרשעה איננה נמחקת

ההרשעה איננה נמחקת כאשר האזרח מועמד להיות שופט, יושב ראש הכנסת או שר.

מחיקה ללא התיישנות

במקרים יוצאים מהכלל, לאחר תקופה קצובה וללא התיישנות העבירה תימחק.

 • קטינים שביצעו עבירה לפני גיל 16
 • כאשר ההליך הסתיים ללא הרשעה ובקביעת תקופת פיקוח של קצין מבחן
 • כאשר ההליך הסתיים ללא הרשעה ובקביעת עבודות לשירות הציבור

איך מוחקים את הרישום הפלילי

מי שלא יכול או לא רוצה לחכות לתום תקופת ההתיישנות, יכול לנסות למחוק את הרישום באמצעות הכלים שהמדינה מעמידה לרשותו. תוכלו לקרוא על כך בהרחבה במאמר – מחיקת רישום פלילי.

הרשעה בעבירה פלילית גוררת עימה עונשים שונים. תיק שהוא פלילי מהווה תוצאה של ההרשעה וחשוב לדעת כיצד להתמודד עימו כבר בעת החקירה במשטרה, דרך הדיון בבית המשפט ועד לאחר גזירת העונש. זהו תפקידו של עורך הדין שלכם למנוע נזקים ארוכי טווח או לפחות לצמצם אותם ככל האפשר.

עומדים מפני משפט? חוששים מרישום פלילי? יש לכם רישום פלילי וצריכים עזרה בביטולו? צרו קשר עוד היום.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »