ביטול כתב אישום

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

ביטול כתב אישום הוא נושא מורכב וחשוב במשפט הפלילי, בעל השלכות מרחיקות לכת על הנאשם. בעוד כתב אישום מסמל את תחילת ההליך המשפטי ומפרט את העבירות המיוחסות לנאשם, ביטולו יכול להחזיר את המצב לקדמותו ולשחרר את הנאשם מעול ההליך הפלילי. במאמר זה נסקור את הסיבות השונות שבגינן ניתן לבטל כתב אישום, את הדרכים המשפטיות לפעול לשם כך, ואת הסיכויים להצלחה בתהליך זה.

?מהו כתב אישום ומה משמעותו

כתב אישום הוא מסמך משפטי שהוגש לבית המשפט על ידי התביעה, ובו מפורטות העבירות שהנאשם מואשם בביצוען. מרגע הגשת כתב האישום, מתחיל המשפט הפלילי שבו יובאו כל הראיות והטענות בפני בית המשפט. השלכותיו של כתב אישום על הנאשם הן רבות וכוללות בין היתר הליך משפטי שעשוי להימשך זמן רב ופגיעה בחיים האישיים והמקצועיים של הנאשם.

כתב אישום הוא כלי משפטי מרכזי שנועד להבטיח שהצדק ייצא לאור, אך הוא גם מהווה נטל כבד על הנאשם. על כן, חשוב להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי לאורך כל הדרך, הן בשלב החקירה והן במהלך המשפט, על מנת להבטיח את ההגנה הטובה ביותר ולנסות להביא לתוצאה המיטבית עבור הנאשם.

?איך מבטלים כתב אישום

:ישנן מספר סיבות נפוצות שעשויות להוביל לביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום בשל אי ביצוע שימוע כדין

בין אם אתם חותרים לקראת סגירת תיק פלילי או ביטול כתב אישום, לכל דבר יש את התהליך שלו. בתוך כך, אחד מהתהליכים החשובים ביותר לפני הגשת כתב אישום הוא קיום שימוע לנאשם. השימוע נועד לאפשר לנאשם להציג את טיעוניו בפני התביעה, ולעתים קרובות ניתן לשכנע את התביעה להימנע מהגשת כתב האישום או לשנות את סעיפי האישום. במקרים שבהם לא בוצע שימוע כדין, כלומר, לא ניתנה לנאשם ההזדמנות הראויה להשמיע את טיעוניו, יש עילה לביטול כתב האישום. אי קיום שימוע מהווה הפרה של זכויות הנאשם ויכול לפגוע בהגינות ההליך המשפטי.

ביטול כתב אישום בשל הסדר טיעון / מותנה

הסדר טיעון או הסדר מותנה הם דרכים מקובלות לסיים הליכים פליליים ללא צורך בניהול משפט מלא. בהסדר טיעון, הנאשם מודה בחלק מהעבירות המיוחסות לו בתמורה לעונש מופחת או להורדת חלק מהאישומים. בהסדר מותנה, התביעה מסכימה לדחות או לבטל את כתב האישום בתנאי שהנאשם יעמוד בתנאים מסוימים, כגון השתתפות בתוכנית שיקום. אם שני הצדדים מגיעים להסכמה במסגרת הסדר טיעון או מותנה, יש בכך כדי להביא לביטול כתב האישום ולהימנע מהליך משפטי מלא.

ביטול כתב אישום
ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום בשל הגנה מן הצדק

ביטול כתב אישום בשל הגנה מן הצדק מתאפשר במקרים שבהם ניהול ההליך הפלילי נתפס כבלתי הוגן או פוגעני כלפי הנאשם. דוגמאות לכך כוללות מקרים של התעלמות מראיות המזכות את הנאשם, הטרדה מצד רשויות החוק או אפליה פסולה. אם בית המשפט מוצא כי העמדה לדין פוגעת בזכויות הנאשם באופן חמור, הוא יכול להורות על ביטול כתב האישום במסגרת הגנה מן הצדק.

ביטול כתב אישום בשל חוסר עניין לציבור

במקרים מסוימים, גם אם יש מספיק ראיות להעמיד את הנאשם לדין, התביעה עשויה להחליט על ביטול כתב האישום בשל חוסר עניין לציבור. מדובר במקרים שבהם העבירה אינה חמורה במיוחד, ואין לציבור עניין מיוחד בניהול ההליך הפלילי. גורמים כמו עבר פלילי נקי, נסיבות אישיות מיוחדות של הנאשם או התנהלות חיובית מאז האירוע יכולים להשפיע על החלטת התביעה לבטל את כתב האישום מטעמי חוסר עניין לציבור.

?מה הסיכויים להצלחת ביטול כתב האישום

הסיכויים לביטול כתב אישום תלויים במגוון רחב של גורמים, וניתן להעריכם רק לאחר בחינת המקרה הספציפי על כל פרטיו:

 • סוג וחומרת העבירה: סוג העבירה והחומרה שלה משפיעים רבות על הסיכויים לביטול. עבירות חמורות כמו רצח, אונס או פשעים כלכליים חמורים יהיה קשה מאוד לבטל, בעוד שבעבירות קלות יותר, כמו עבירות תנועה או עבירות קלות של אלימות, יש סיכוי גבוה יותר לביטול כתב האישום.
 • איכות הראיות בתיק: אם ישנן ראיות חזקות וברורות המוכיחות את אשמת הנאשם, הסיכויים לביטול כתב האישום הם נמוכים. לעומת זאת, אם הראיות חלשות, בלתי מספקות או בעייתיות, סיכויי הביטול עולים. כמו כן, אם מתגלות ראיות חדשות במהלך ההליך המשפטי שמזכות את הנאשם, יש סיכוי גבוה שהתביעה תשקול לבטל את כתב האישום.
 • אי קיום הליך הוגן: הפרות של זכויות הנאשם במהלך החקירה או ההליך המשפטי יכולות להוביל לביטול כתב האישום. אם התברר כי נפלו פגמים משמעותיים בהליך החקירה, כמו חיפוש בלתי חוקי, הפרת זכויות חוקתיות או שימוש בראיות שהושגו בצורה פסולה, התביעה או בית המשפט עשויים להורות על ביטול כתב האישום כדי לשמור על ההגינות המשפטית.
 • נסיבות אישיות: מצב רפואי קשה, נסיבות חיים מיוחדות או תרומה משמעותית לחברה יכולים לשכנע את התביעה להקל על הנאשם ולבטל את כתב האישום. במקרים מסוימים, הסדר טיעון או הסדר מותנה יכולים לשמש כאמצעי לביטול כתב האישום בתנאים מוסכמים.
 • חוסר עניין לציבור: אם התביעה מגיעה למסקנה שאין עניין ציבורי משמעותי בהמשך המשפט, במיוחד בעבירות קלות יחסית או בנסיבות מיוחדות, יש סיכוי שהכתב אישום יבוטל.

?האם נותר רישום פלילי לאחר מחיקת כתב האישום

כאשר כתב אישום מבוטל או נמחק, העבירה המתוארת בו לא נחשבת כחלק מהרישום הפלילי של הנאשם, כלומר לא תופיע כרשומה פלילית פעילה במאגר המשטרתי או במאגר המידע של הרשויות.

עם זאת, יש לזכור כי תיעוד פנימי על ההליכים שהתקיימו עשוי להישאר במאגרי המידע של המשטרה או התביעה, והוא עלול להיות זמין למטרות פנימיות בלבד, כמו ניהול תיקים או בחינת הליכים עתידיים. זאת אומרת, אף שאין מדובר ברישום פלילי שנגיש לציבור או לגורמים חיצוניים, המשטרה והתביעה יכולות להיות מודעות לכך שהתקיים הליך משפטי נגד הנאשם שבסופו נמחק כתב האישום.

בנוסף, במקרים מסוימים, במעמד הבקשה למחיקת כתב האישום ניתן לבקש גם את מחיקת הרישום הפנימי במאגרי המידע של המשטרה, אך הדבר תלוי בהחלטת בית המשפט ובנסיבות המקרה. לכן, חשוב לפנות לייעוץ משפטי מקצועי כדי להבין את כל ההשלכות של מחיקת כתב האישום ולוודא שהרישום הפלילי מוסדר בצורה הנכונה והמתאימה ביותר.

ביטול כתב אישום בעזרת עו"ד פלילי
ביטול כתב אישום

?איך פונים לביטול כתב אישום

כדי לבקש ביטול של כתב אישום, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. פנייה בכתב לתביעה או לבית המשפט, בה מפורטות הסיבות לבקשת הביטול.
 2. איסוף ראיות ומסמכים התומכים בטענות לביטול כתב האישום.
 3. הגשת בקשה מסודרת לביטול כתב האישום, הכוללת את כל הנימוקים והראיות הרלוונטיים.
 4. המתנה להחלטת התביעה או בית המשפט בעניין בקשת הביטול.
 5. במקרה של דחיית הבקשה, אפשר להגיש ערר או ערעור על ההחלטה.

חשוב לפעול בהתאם להליך המשפטי הנדרש ולהיעזר בייעוץ משפטי מקצועי לאורך כל התהליך של בקשת ביטול כתב האישום.

?מתי כדאי לפנות לעורך דין כדי לבטל כתב אישום

פנייה לעורך דין פלילי במקרים של כתב אישום היא הכרחית, ובמקרים מסוימים אף קריטית. ישנם מספר מצבים שבהם מומלץ לפנות לעורך דין כדי לבטל כתב אישום, והבנה מעמיקה של הנסיבות האישיות והמשפטיות יכולה לסייע בקבלת ההחלטה הנכונה.

 1. עבירות חמורות או מורכבות: כאשר מדובר בעבירות חמורות כמו רצח, אונס, אלימות קשה, או עבירות צווארון לבן כמו הונאה ומרמה, ההשלכות המשפטיות עלולות להיות קשות ומשמעותיות ביותר. עורך דין פלילי מנוסה יכול לנתח את הראיות והנסיבות, לזהות כשלים אפשריים בחקירה או בפרוצדורה, ולהציג טיעונים משפטיים מתקדמים שיכולים להוביל לביטול כתב האישום.
 2. ראיות מוצקות לכאורה: במקרים שבהם הראיות נגד הנאשם נראות מוצקות, ייצוג משפטי מקצועי יכול להיות ההבדל בין הרשעה לביטול כתב האישום. עורך דין פלילי יבחן את כל הראיות בעין ביקורתית, יאתר פגמים או סתירות, וינסה לערער על מהימנותן ואמיתותן של הראיות.
 3. הליך חקירה פגום או בלתי חוקי: אם במהלך החקירה נפלו פגמים משמעותיים, עורך דין פלילי יידע לזהות את הפגמים הללו ולהשתמש בהם כבסיס לבקשה לביטול, תוך שמירה על זכויות הנאשם והבטחת הליך משפטי הוגן.
 4. הצעות להסדר טיעון או הסדר מותנה: במקרים שבהם ניתן להגיע להסדר טיעון או הסדר מותנה עם התביעה, עורך דין פלילי מיומן יכול לנהל את המשא ומתן בצורה המיטבית ביותר.

לסיכום, פנייה לעורך דין פלילי היא צעד חשוב והכרחי במקרים של כתב אישום. עורך דין מנוסה יידע לנתח את כל היבטי המקרה, לזהות הזדמנויות לביטול כתב האישום, ולהגן על זכויות הנאשם בצורה המיטבית ביותר.

לסיכום

ביטול כתב אישום הוא אפשרי במקרים מסוימים, אך מצריך הליך משפטי מורכב ונכון. הסיבות לביטול יכולות להיות פגמים בראיות, הפרות בהליך, או נסיבות מקלות. לביטול כתב האישום השפעה משמעותית על הנאשם, הן מבחינה משפטית והן מבחינה אישית. במקרים רבים, מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה כדי לנהל את ההליך ולהגדיל את הסיכויים לביטול.

זקוקים לשירותיו של עורך דין פלילי המתמחה בביטול כתב אישום? מקצועיות, יחס אנושי ומכבד וגם ניסיון בתחום הם פרמטרים שחשובים לכם?

עורך הדין אלון ארז הוא הכתובת הנכונה לפנות אליה. עו”ד ארז, חבר בלשכת עורכי הדין מאז שנת 2009, מביא אתו ניסיון של שנים בתחום והכרות רבה מאד עם כל הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות לנושא. לייעוץ ראשוני ללא התחייבות צרו קשו עוד היום בטלפון 050-7368203

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה

עוד מהבלוג הפלילי שלנו

אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי "פרשת הולילנד" ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »