כתב אישום פלילי והגשת כתבי אישום

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

במידה וקיים חשד סביר כי אתם מעורבים בדבר עבירה בדרך זו או אחרת, תזומנו לחקירה ובחלק מהמקרים תצברו כתב אישום פלילי. זימון לחקירה יכול להתבצע משתי סיבות עיקריות, הראשונה, זימון עד למתן עדות והשנייה, זימון אדם שנחשב כחשוד.

במידה ומדובר בחקירת חשוד, אזי זו חקירה תחת אזהרה. למהלך החקירה ישנה חשיבות מכרעת, היות ועל סמך החקירה התובעים והפרקליטים מחליטים האם יוגש כתב אישום כנגד החשודים.

ברוב המקרים, כתבי אישום יוגשו אם וכאשר ישנן ראיות תומכות בחשדות, החשוד הופך לנאשם ורוב הסיכויים, שהוא ישהה במעצר עד תום כל ההליכים המשפטיים החלים כנגדו.

מהו כתב אישום פלילי?

כתב אישום פלילי הינו מסמך לכל עניין ודבר שלו מטרה עיקרית והיא, לתאר באופן מפורט מקרה או אירוע שהתרחש ומוגדר כעבירה פלילית.

בכתב האישום עצמו מפורטות כל העבירות המיוחסות לנאשם וכן פרטים חשובים הנוגעים לחקירה, כמו למשל, המקום בו התרחשה העבירה והזמן בה היא התבצעה. כמו כן הוא מכיל מידע מפורט על המעורבים בפרשה.

הגשת כתב אישום פלילי

בעת הגשת כתב אישום, יש לפעול על סמך חוקים, נהלים וכללים קבועים היות ובמידה והתובע הכללי לא יעשה כן, הנאשם יכול להגיש ערעור פלילי על טיבו של המסמך ואף לגרום לשופט לבטלו כליל.

בנוסף, כתבי אישום כוללים את שמות העדים שיוזמנו להעיד בבית המשפט מטעם התביעה ומרגע הוצאתו, על הנאשם ועורך דינו חל איסור ליצור איתם קשר באופן מוחלט, לפחות עד שיקבע גזר דינו.

עמדתו של הנאשם כלפי כתב האישום

לאחר ההחלטה על הוצאת כתב אישום פלילי והגשתו, על הנאשם להחליט בעזרת ייעוץ של עורך דין פלילי בתל אביב, על עמדתו בנושא, ובמילים אחרות, להחליט האם הוא מודה באשמה או טוען לחפותו.

נאשם שטוען לחפותו

במידה והנאשם טוען לחפותו, משמע, כופר בהאשמות שהועלו נגדו, הוא יובא בפני שופט כדי להכריע בעינינו. אם וכאשר השופט הכריע כי ישנה עילה לתביעה וכי כל הראיות שהוצגו בפניו מובילות למסקנה כי הנאשם אשם בביצוע העבירה, בית המשפט יקבע את עונשו בהסתמך לחומרת המעשה ולמידת הענישה הקבועה על פי החוק.

כמו כן, במידה והשופט החליט לזכות את הנאשם מכל אשמה, התיק ייסגר ללא ענישה מכל סוג שהוא.

“אני אשם” – מה עושים הלאה?

במידה ועמדתו של הנאשם היא להודות באשמה, ישנן כמה אפשרויות שעומדות בפניו, ומומלץ לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום הפלילי.

כתב אישום פלילי

לא לחכות עד הוצאת כתב אישום

למעשה, מומלץ שלא לחכות עד הוצאת כתב אישום פלילי כדי לקבל חוות דעת מקצועית, היות וניסיונו של עורך דין בנושא פלילים ובקיאותו בחוק ובתקדימים שונים, במקרים רבים יכולה אף למנוע את הגשתו של כתב אישום, כבר בשלבי החקירה הראשוניים.

ייעוץ מקדים עם עורך דין

רבים המקרים, שבעזרת פנייה לעורך דין כבר בשלבים הראשונים תוכלו להימנע מכתב אישום פלילי ומהגשת כתבי אישום כנגדכם.

כמו כן, במידה והוגש נגדכם כתב אישום, מערבותו של עורך דין פלילי במרכז יכולה להמתיק את הדין במידה ואתם אשמים ואף לסגור את התיק ולבטל את הראיות, במידה ואתם כופרים בהאשמות.

טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי

לפני הגשת כתב אישום פלילי, מתקיים בדרך כלל שלב שבמהלכו אוספים המשטרה והתובע ראיות לתמיכה בהאשמות נגד החשוד. עם זאת, במקרים מסוימים עלול החשוד להתוודע לחקירה ולבחור בהצגת טיעון מנע בפני התובע בניסיון למנוע הגשת כתב אישום פלילי.

אפשרות אחת: בטעינת טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי היא הגשת הצהרה בכתב לתובע. הצהרה זו צריכה לכלול כל מידע או ראיה התומכים בעמדת החשוד וחולקים על ההאשמות הנחקרות. חשוב להיות ברור ותמציתי בהצהרה ולמסור פרטים ספציפיים שיכולים לעזור לשכנע את התובע שלא להגיש כתב אישום.

אפשרות נוספת: היא לבקש פגישה עם התובע לדיון בתיק. במהלך פגישה זו, החשוד יכול להציג את טיעונו וכל ראיה שיש בידו לתמיכה בעמדתו. חשוב לגשת לפגישה זו בצורה מקצועית ומכבדת, שכן כל עוינות או תוקפנות עלולה להשפיע לרעה על תוצאות הפגישה.

אפשרות שלישית: היא לשכור עורך דין שייצג את החשוד בשלב שלפני הגשת כתב האישום. עו”ד פלילי מנוסה יכול לעזור לגבש טיעון חזק ויכול להציג את הראיות בצורה משכנעת בפני התובע.

בנוסף, עורך דין יכול לספק הדרכה על ההיבטים המשפטיים של התיק ויכול לסייע בניהול משא ומתן עם התובע בניסיון להימנע מהגשת כתב האישום.

תיקון 113 לחוק העונשין והשפעתו על כתבי אישום

סעיף 113 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס’ 12), המכונה גם תיקון 113 לחוק העונשין, עבר בכנסת ישראל בשנת 2020. לתיקון זה השלכות משמעותיות על הגשת כתבי אישום ושימוש בראיות בתיקים פליליים.

אחד השינויים המרכזיים שהכניס תיקון 113 הוא הדרישה מהתובעים לספק לנאשמים את כל הראיות שברשותם הרלוונטיות להאשמות נגדם, לרבות ראיות שעלולות לזכות אותם. הוראה זו מרחיבה את החובה הקיימת למתן ראיות מזכות ומטרתה להבטיח שהנתבע יקבל מידע מלא על הראיות נגדו ותהיה לו הזדמנות הוגנת להציג את הצד שלו על הצד הטוב ביותר.

בנוסף, תיקון 113 מציג גם כללים חדשים בנוגע לשימוש בראיות שהושגו שלא כדין בתיקים פליליים. על פי החוק החדש, ראיות שהושגו שלא כדין לא ייכללו במשפט, אלא אם ימצא בית המשפט שערכן ההוכחתי עולה על הנזק שנגרם מהודאתן.

הוראה זו משקפת את ההכרה בכך שהשימוש בראיות שהושגו שלא כדין פוגע בשלמותה של מערכת המשפט הפלילי ועלול להוביל להרשעות שגויות.

השפעתו של תיקון 113 על הגשת כתבי אישום היא משמעותית. כעת על התובעים לוודא שהם אספו את כל הראיות הרלוונטיות ושיתפו אותן עם ההגנה לפני הגשת כתב אישום.

דרישה זו עשויה להוביל לחקירות ארוכות יותר לפני הגשת כתב האישום, שכן התובעים יצטרכו להיות יסודיים יותר בתהליך איסוף הראיות שלהם.

הגשת כתב אישום פלילי

 

ביטול כתב אישום פלילי

האשמה בפשע לא אומרת בהכרח שאתה אשם, וישנם צעדים שאתם יכולים לנקוט למען מחיקת כתב אישום פלילי.

אפשרות אחת היא לשכור עורך דין פלילי שיוכל לעזור לכם לנווט במערכת המשפט ולבנות הגנה חזקה. עורך הדין שלכם יכול לבדוק את הראיות נגדך, לזהות נקודות תורפה בתיק של התביעה ולבחון הגנות משפטיות אפשריות.

אפשרות נוספת היא לבקש מהפרקליטות לבטל את האישומים נגדכם. זה יכול להיעשות במידה והראיות נגדך חלשות או אם יש בעיות משפטיות או פרוצדורליות בתיק. עורך הדין שלך יכול להגיש בקשה לביטול התיק ולטעון בשמכם בבית המשפט.

אם כבר הואשמת והורשעת בפשע, ייתכן שתוכל לטהר את שמך באמצעות ערעור. ערעור הוא בקשה לבית משפט גבוה יותר לבחון את התיק שלכם,  מה שעשוי לבטל את הרשעתכם או להפחית את עונשכם. עם זאת, ערעורים יכולים להיות תהליך ארוך ומסובך, וחשוב לעבוד עם עורך דין מנוסה.

ניקוי שמכם מאישום פלילי יכול להיות תהליך מאתגר ואמוציונלי, אך חשוב לזכור כי עומדות בפניכם זכויות ואפשרויות משפטיות. על ידי עבודה עם עורך דין מיומן, אתם יכולים להגן על זכויותיכם ולהילחם לטיהור שמכם.

לסיכום

אם אתם עומדים בפני אישום פלילי או נמצאים בחקירה, מומלץ מאוד לפנות לייעוץ והכוונה של עורך דין מקצועי ומנוסה כמו אלון ארז. ההליך המשפטי יכול להיות מורכב ומלחיץ, בעל השפעות מרחיקות לכת על חייכם.  עורך דין בקיא ומיומן לצידכם יכול לעשות את כל ההבדל.

לאלון ארז ניסיון רב בהגנה פלילית, והוא יכול להעניק לכם את הייצוג והליווי המשפטי הדרושים לאורך כל ההליך המשפטי. מחקירת הראיות נגדכם ועד בניית אסטרטגיית הגנה חזקה, הוא יכול לעזור להגן על זכויותיכם ולפעול לניקוי שמכם מאישום פלילי.

אל תחכו עד שיהיה מאוחר מדי – אם אתם עומדים בפני אישום פלילי או בחקירה, פנו עוד היום לאלון ארז לקביעת פגישת ייעוץ ולדיון האפשרויות המשפטיות שלכם.

שאלות נפוצות

מהו כתב אישום פלילי?

כתב אישום פלילי הוא האשמה רשמית של תובע נגד אדם או ישות, המאשימה אותם בביצוע עבירה פלילית. הוא מובא בפני בית משפט ומשמש בסיס למשפט פלילי.

מה כולל כתב אישום?

כתב האישום כולל בדרך כלל מספר מרכיבים. ראשית, הוא מזהה את הנאשמים ומפרט את האישומים נגדם. לאחר מכן יספק כתב האישום תיאור מפורט של המעשים הפליליים לכאורה והראיות התומכות באישומים.

בנוסף, כתב האישום עשוי לפרט כל נסיבות מחמירות או מקלות שעלולות להשפיע על חומרת האישומים או העונש האפשרי. במקרים מסוימים, כתב האישום עשוי לפרט גם את הוראות החוק שהופרו לכאורה ואת העונשים העשויים לחול.

מהו תהליך הגשת כתב אישום פלילי?

הליך הגשת כתב אישום שהוא פלילי כרוך בחקירה של רשויות אכיפת החוק, אשר לאחר מכן מגישות את ממצאיהן לפרקליטות. אלו בוחנים את הראיות ומחליטים אם להגיש כתב אישום פלילי ואם כן, אילו אישומים להגיש. לאחר מכן מוגש כתב האישום לבית משפט.

הוגש נגדכם כתב אישום? צריכים ייצוג משפטי על ידי עורך דין המתמחה בתחום המשפט הפלילי?
עו”ד פלילי אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע
פנו עוד היום

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »