זמין 24 שעות ביממה

ההשפעה של הרשעה בבית דין צבאי על האזרחות – מנגנון “הרישום הפלילי המופחת”

תוכן העמוד

 

חוק השיפוט הצבאי רואה חומרה יתרה בביצוע עבירות בעלות אופי פלילי בעת השירות בצה”ל, במיוחד בשל העובדה כי על חיילים המשרתים בצה”ל להיות בראש ובראשונה ייצוגיים. לכן על מנת למגר את קיומן של עבירות פליליות בעת השירות הצבאי, הענישה בבתי הדין הצבאיים היא מחמירה הרבה יותר ממקבילתה האזרחית ובאופן משמעותי.

מנגנון הרישום הפלילי המופחת

כמו כן, חייל שביצע עבירה פלילית בעת שירותו הצבאי יישא עמו “כתם” שלא ירד לתקופה של 17 שנה, שישפיע באופן משמעותי על חייו האזרחיים הן מהבחינה המקצועית, הן מהבחינה החברתית והן מהבחינה הכלכלית, מה שעלול להוות כמכשול רציני לצעיר שזה עתה השתחרר מהצבא ונמצא בתחילת דרכו בחיים.

להמתיק את הגלולה המרה

למרות כי ההחמרה בכל הנוגע לביצוע עבירות פליליות בעת השירות בצה”ל הנה מוצדקת, היא אינה מוצדקת עד כדי להצדיק פער כל כך משמעותי בין הפגיעה הבלתי מידתית בעתידו של החייל לבין התכלית אותה החמרה זו מנסה להשיג.

לכן על מנת לפעול לצמצום הפגיעה בחייל ובזכויות היסוד שלו ובראשן – כבוד האדם וחירותו, בחודש מאי 2012 נכנס לתוקפו תיקון לחוק השיפוט הצבאי בכל הנוגע לרישום הפלילי המוטל על חיילים שהורשעו בבית דין צבאי – תיקון 63 ונוסף סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי, ובו נקבעה מדרגה של “רישום פלילי מופחת” במסגרתה תקופת הרישום הפלילי לאחר השחרור קוצרה לכדי 5 שנים בלבד.

תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי – מה הוא אומר?

למעשה מטרתו של תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי הוא לעשות הבחנה בין עבירות חמורות אשר מצדיקות את קיומה של תקופת רישום פלילי ארוכה לבין עבירות קלות יותר באופן יחסי.

ההבחנה גם תאפשר לשופטים בבתי המשפט הצבאי להפעיל את שיקול דעתם, להתאים את סוג הרישום הפלילי לסוג העבירה וכן לבחון לגופו כל מקרה על נסיבותיו המיוחדות. יתרה מכך השופטים יכולים גם לפעול על פי שיקולים של הפחתת תקופת הרישום הפלילי לצורך שיקום החייל ומניעת הפגיעה בעתידו.

באילו מקרים יחול רישום מופחת?

על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ”א 1981 כל הרשעה בעבירות העונות להגדרה פשע או עוון נושאת עמה רישום פלילי לתקופה של 17 שנה. היות וכל העבירות הנידונות בבתי דין צבאיים במהלך השירות הצבאי מוגדרות לפחות כעוון, אזי שהרישום הפלילי למשך 17 שנים היה הדין של כולן, ללא קשר לדרגת חומרתן או לנסיבות המקרה.

באילו מקרים יחול רישום מופחת

כיום בעקבות התיקון לחוק כן קיימות נסיבות בהן יחול רישום מופחת והן חלות במקרים הבאים:

  • העונש שנגזר על הנאשם אינו כולל עונש מאסר.
  • העונש שנגזר אינו עולה על חודשיים מאסר בפועל.
  • העונש שנגזר על הנאשם אינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל אשר בחלקם ירוצו בעבודות צבאיות.
  • העונש שנגזר על הנאשם אינו עולה על ארבעה חודשי עבודות צבאיות.
  • בעבירות של היעדר מהשירות – עונש שנקבע על סמך שיקול דעתם של השופטים שאינו עולה על 3 חודשי מאסר ובהיעדר נסיבות מיוחדות.
  • בעבירות עוון אשר מוגדרות כקלות באופן יחסי הרישום הפלילי ייגזר מן העונש שיוחל על הנאשם.
  • בכל יתר המקרים אל ההרשאה יתלווה רישום פלילי מלא.

סיבה מרכזית להילחם על הרישום הפלילי המופחת הינה, כי הרישום הפלילי המופחת חוסם לחלוטין את המידע על ההרשעה מגופים רבים, שבאופן כללי יש להם גישה למידע על הרשעות רגילות, שנמחקות רק לאחר 17 שנה.

במידה וביצעתם עבירה בשירות הצבאי ואתם רוצים להפחית את תקופת הרישום הפלילי מוטב כי תפנו לעורך דין אלון ארז, המתמחה במשפט הצבאי בהקדם האפשרי.

לייעוץ צרו קשר או חייגו 050-7368203

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה