זמין 24 שעות ביממה

החמרת עונשים במערכת הצבאית

תוכן העמוד

בישראל, כמו במרבית המדינות שבהן קיים צבא, מתקיימים משפטים צבאיים לצד המשפט האזרחי. מה הדומה ומה השונה בין חוק השיפוט הצבאי (החש”צ) לבין חוקי השיפוט האזרחי? באילו עבירות מתעורר הצורך להסתייע בשירותיו הטובים של עו”ד לענייני צבא? כיצד צריך לבחור את עורך הדין במשפט הצבאי? בשורות שלהלן נרחיב את היריעה בסוגיות דלעיל.

חוק השיפוט הצבאי והמשפט האזרחי בישראל

חוק השיפוט הצבאי הוא מערכת החוקים החלה על חיילים בשירות סדיר, חיילי מילואים ואנשי קבע, במקביל ובנוסף למערכת החוקים “האזרחית”, החלה על כל אזרחי מדינת ישראל. משפט צבאי ומערכת החוקים הצבאית נבדלים מהמשפט האזרחי בשני תחומים עיקריים: האחד – החוק הצבאי כולל סעיפים בענייני משמעת – לבוש והופעה, נוכחות ונפקדות, עבירות על קוד הלבוש ועוד. בחוק האזרחי אין עיסוק במשמעת, והנושא נחשב עניין שבין העובד למעביד, או בין המורה לתלמיד. ההבדל השני בין מערכת החוקים הצבאית לאזרחית, טמון בענישה המחמירה בחוק השיפוט הצבאי, יחסית לחוק הפלילי.

כל החיילים בשירות פעיל, כולל חיילי מילואים, כפופים לחוק השיפוט הצבאי ויישפטו על פיו, במקרה של עבירה שיבוצעו על ידם. בנוסף, באזורים שבהם הוכרז ממשל צבאי, החוקים התקפים הם חוקי השיפוט הצבאיים. מדינת ישראל נמנעה עד כה מהחלת החוק הישראלי באזורים מסוימים, בעיקר מפאת הרגישות הרבה של הנושא.

עונשים במערכת הצבאית

משפט צבאי ועורך דין אזרחי לעניינים צבאיים

בלא מעט מקרים, מעדיף חייל שכנגדו נפתחו הליכים פליליים, או שהוא מואשם בעבירה כל שהיא שאיננה עברת משמעת, להסתייע בשירותיו הטובים של עורך דין צבאי. האפשרויות העומדות בפני חייל כזה הן הסתייעות בעורך דין מטעם הסניגוריה הצבאית, או בשירותיו הטובים של עורך דיו צבאי פרטי שאושר על ידי הגופים המתאימים בצבא ובאזרחות. במקרים רבים, הבחירה תיפול על עורך הדין הצבאי הפרטי, שהוא לרוב מנוסה יותר, זמין יותר ללקוחותיו ועשוי להשיג תוצאות טובות יותר עבור הנאשם, עד כדי סגירת התיק הפלילי.

עורך דין צבאי הוא בעל מקצוע בתחום עריכת הדין, שיש לו רישיון לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין ובאישור של שופט בית משפט העליון. בדרך כלל, עורך דין המעוניין לתפקד כעורך דין צבאי, חייב לקבל אישור להופיע בפני בתי דין צבאיים. האישור ניתן על ידי ועדה צבאית מיוחדת, הבוחנת שני דברים עיקריים: הראשון – היכולות המקצועיות של מגיש הבקשה. ואילו הדבר השני הוא העדר עבר בטחוני, ההופך את החשיפה של עורך הדין להליכים משפטיים צבאיים לסיכון בטחוני.

אם יש לך צורך בשכירת שירותיו הטובים של עורך דין צבאי, זה המקום הנכון עבורך. אלון ארז, עורך דין צבאי מנוסה ומיומן, יעשה כל שביכולתו המקצועית על מנת לסיים את ההליכים המשפטיים במהירות ובתוצאות הטובות ביותר עבורך. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד חשוב לייצוג הולם ואיכותי ביותר בפני בית הדין הצבאי.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה