עורך דין אלימות במשפחה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

החוק בישראל רואה באלימות בתוך המשפחה עבירה פלילית בפני עצמה ולא רק סוג של עבירת אלימות. ניתן לראות זאת בכך שהמחוקק ראה לנכון לחוקק חוק ספציפי שעוסק בתחום האלימות בתוך המשפחה: החוק למניעת אלימות בתוך המשפחה שנחקק בשנת 1991 וכאן נכנס לתמונה עורך דין אלימות במשפחה.

בשנים האחרונות נושא האלימות במשפחה עלה לראש סדר היום הציבורי, וזאת נוכח גילויי אלימות קשים כנגד נשים, ילדים וגברים במסגרת התא המשפחתי. בעקבות מספרם הגואה של מקרי האלימות במשפחה נקטו המחוקק ורשויות האכיפה עמדה תקיפה: החמרה בענישה, חקיקת חוקים יעודיים ואינספור כללים דיוניים שמטרתם הרתעה ומניעה. על אף שהחמרת הכללים רצויה וראויה, היא טומנת בחובה גם השלכות שליליות: עליה במקרי תלונות השווא ונקיטת הליכים פלילים ארוכים ומטלטלים כנגד חפים מפשע.

כ-20,000 תלונות אלימות במשפחה מוגשות בכל שנה, כ- 60% נסגרות, פעמים רבות לא לפני שהחשודים שילמו מחיר משפחתי, אישי וכלכלי כבד.

במאמר שבפניכם נבקש לעמוד על עבירות האלימות הנפוצות, נסביר מהו החוק למניעת אלימות במשפחה ונדגיש את הסיבות לחשיבותו של הייעוץ המשפטי בכל הנוגע לחשדות ואישומי אלימות במשפחה.

התייחסות מיוחדת לאלימות בתוך המשפחה ניתן גם למצוא בחוקים אחרים העוסקים באלימות.

בשורות הבאות נבחן את הנושא של אלימות במשפחה – בעיקר מהזווית המשפטית ומתוך דגש על הזווית הפלילית.

 

מהי עבירת אלימות במשפחה?

אלימות במשפחה מוגדרת כאלימות כלפי “בן משפחה”. החוק מפרט לנו מהו בן משפחה וכולל בהגדרה זו ידוע בציבור, בן זוג (גם לשעבר), ילד והורה. כך, אלימות כלפי של אחד מבני הזוג כלפי בן הזוג השני, אלימות של הורה כלפי ילדיו וגם אלימות של אדם בוגר כלפי הורה קשיש – תעלה כדי אלימות במשפחה.

ואולם, החוק אינו מגדיר באופן ספציפי מהי “אלימות”. משכך, הפרשנות הינה רחבה ביותר וכוללת אלימות פיזית, אלימות מינית, אלימות מילולית, אלימות כלכלית ועוד. כל אחד מהמקרים הללו, כשהם נעשים כלפי בן משפחה כאמור לעיל, עלולים לעלות כדי אלימות במשפחה אשר תוצאתה אישום פלילי.

למעשה, בניגוד לתפיסה המקובלת, קשת העבירות המתייחסות באופן עקיף או ישיר לאלימות במשפחה הינה רחבה ביותר, ועשויה לכלול גם עבירות איומים, האזנת סתר, הטרדה ועוד.

עבירות אלימות, נחשבות לעבירות לא פשוטות כלל, אשר ישנה לגביהן החמרה בתחום הענישה בקרב הרשויות השופטות והטיפול המעמיק על ידי רשויות החוק. בתוך עבירות האלימות ישנן גם את עבירות האלימות במשפחה. עבירות אלה כוללות בתוכן את כל סוגי התקיפה, חבלות וכל סוגיהן, פציעות, תקיפה, ועוד.

על מנת ליצור הרתעה, יש נטייה להחמרה בעונשים על עבירות מסוגים אלו. כל נושא עבירות אלימות במשפחה הוא תחום  משפטי רגיש מאוד ומורכב, ובשנים האחרונות קרו לא מעט מקרים שאלימות במשפחה שלא טופלה כראוי הובילה לרצח בתוך המשפחה, ומשום כך ישנה החמרה בענישה.

באלימות זו מעורבים רגשות רבים, סכסוכים, לעיתים ארוכי שנים ובמרבית מהמקרים גם אנשים אחרים נפגעים כמו ילדים ועוד, כאשר הילדים הם חסרי ישע ולא בחרו להיקלע לסיטואציה הקשה. באם הייתם מעורבים בעבירות אלימות במשפחה, פנו עוד היום אל עו”ד אלון ארז, עו”ד פלילי המתמחה בעבירות אלימות במשפחה.

 

סוגי אלימות במשפחה

כדי להבין על מה אנחנו מדברים, נסקור קודם כל בקצרה את הנושא וזאת על ידי הכרת הסוגים השונים של האלימות במשפחה. הכרת הסוגים חשובה גם – ואולי בעיקר – לכל מי שמבקש/ת לדעת אם גם הוא או היא הינם קורבנות של אלימות במשפחה.

כאמור, קיים מגוון רחב של עבירות שעשויות לשמש בעת אישום באלימות במשפחה, ואולם קיימות מספר עבירות נפוצות במיוחד: תקיפה, תקיפה הגורמת חבלה ממש, חבלה חמורה, חבלה בכוונה מחמירה, פציעה ותקיפת קטין או חסר ישע.

המחוקק מזהה באלימות בתוך המשפחה חומרה יתרה  וזאת, בין היתר, בשל הפגיעה בערך המוגן של “התא המשפחתי” וניצול יחסי האמון והתלות הקיימים בתוך התא המשפחתי. הפגיעה ביחסים אלו ובתחושת המוגנות של בני המשפחה, מצדיקה לתפיסת המחוקק החמרה בעונש לעומת עבירה דומה שלא נעשתה כלפי בן משפחה.

משכך, עבירות אלימות במשפחה מסווגות כעבירות בנסיבות מחמירות אשר לצידן עונש כפול:

 • תקיפה בנסיבות מחמירות – העונש הקבוע בעבירת תקיפה “רגילה” עומד על עד שנתיים מאסר לעומת 4 שנים כשמדובר בבן משפחה.
 • תקיפה הגורמת חבלה ממש – העונש בעבירה “רגילה” עומד על עד 3 שנות מאסר, לעומת 6 שנות מאסר כשמדובר באלימות כנגד בן זוג ועד 7 שנים כשמדובר בקטין.
 • חבלה חמורה – העונש בעבירה “רגילה” עומד על עד 7 שנות מאסר, לעומת 10 שנות מאסר כשמדובר בבן משפחה.
 • סוגי אלימות: קורבן האלימות

ניתן להבחין בין סוגים שונים של אלימות במשפחה לפי הצד התוקף והקורבן:

 • אלימות בין בני זוג – על פי רוב מדובר באלימות של גבר כלפי בת זוגו, ישנם מקרים שבהם בן הזוג הוא הקורבן, אבל מדובר במקרים מעטים.
 • אלימות כלפי ילדים – ילדים שחשופים לאלימות מצידם של הורים או מצד כל מי שאצלו הם נמצאים במשמרת.
 • אלימות כלפי קשישים – מצד מי שמטפל בהם או מצד בני משפחה.

סוגי אלימות: צורת האלימות

דרך אחרת להבחין בין סוגי האלימות במשפחה היא לפי האלימות שבה נעשה שימוש. אלימות נחשבת כעבירה פלילית לא רק במקרה של אלימות פיזית, גם אם זו, ברוב המקרים, היא החמורה ביותר.

 • אלימות פיזית – פגיעה גופנית מכל סוג שהוא. במקרים חמורים – ולמרבה הצער הם אינם נדירים – נגרם גם נזק גופני לקורבן.
 • אלימות מילולית – קללות, איומים והשפלות מכל סוג שהוא.
 • אלימות נפשית – לעיתים אין צורך בשפה פוגענית – מספיק לדעת כיצד לפגוע ברוחו של הקורבן על ידי מניפולציות מילוליות ורגשיות.
 • אלימות מינית – מהטרדה ועד אונס.
 • אלימות כלכלית – שליטה במשאבים הכלכליים ומניעת הגישה אליהם מהקורבן. הדבר יוצר תלות בתוקף ולעיתים גם תוצאות כמו רעב, עוני וכדומה.

 

החוק למניעת אלימות במשפחה

לצד ההחמרה בענישה, המחוקק ראה לנכון לעגן בחקיקה ייעודית הגנות נוספות במקרה של אלימות במשפחה. החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ”א-1991, מעניק לבני משפחה אשר נפגעו מאלימות או שנמצאים בסכנת פגיעה, מעטפת הגנה נוספת.

במסגרת החוק ניתן, בין היתר, להוציא כנגד החשוד באלימות במשפחה צו הגנה אשר יחייב את החשוד להימנע מכניסה או התקרבות לביתו של הנפגע, להימנע מיצירת קשר עם הנפגע ולהימנע מכל הטרדה של הנפגע.

השלכות הצו שהוצא על ידי עורך דין אלימות במשפחה הינן מרחיקות לכת שכן משמעותן פעמים רבות היא כי החשוד אינו יכול להיכנס לביתו שלו וכי נמנע הקשר המשפחתי עם ילדיו. הדברים כמובן חמורים במיוחד וגורמים לעוגמת נפש עצומה מקום בו מדובר בתלונת שווא.

עורך דין אלימות במשפחה

 

מהו העונש על אלימות במשפחה?

לפי חוק העונשין (סעיף 379) העבירה על תקיפה היא שנתיים מאסר. סעיף 382 לחוק העונשין קובע שכאשר התקיפה נעשית כנגד בן משפחה העונש הוא כפול: ארבע שנים. אם נגרמה חבלה, העונש הקבוע בחוק הוא שלוש שנים והוא מוכפל כאשר מדובר באלימות בתוך המשפחה: שש שנות מאסר.

 

מהו העונש במקרים של עבירות מין?

במקרים של עבירות מין במשפחה, העונש יכול להיות חמור בהרבה – במקרה של אונס הוא גם יכול להיות עשרים שנות מאסר. בית המשפט גם יכול לקבוע שהאלימות היא עבירה על החוק למניעת הטרדה מאיימת (חדירה אל חייו הפרטיים של הקורבן, מעקב, איומים גלויים ומרומזים וכיוצא בזה), עבירה שעונשה עד שלוש שנות מאסר.

 

האם ניתן לקבוע פיצויים על נזקים כעונש?

עונש נוסף יכול לכלול פיצויים על נזקים שנגרמו עקב ההתעללות כפי שנראה בהמשך.

 

מהו תהליך שיקומי?

לפי חוק העונשין (סעיף 86) גם אם בית המשפט לא הרשיע את הנאשם, הוא רשאי להטיל על מי שהואשם באלימות במשפחה תקופת מבחן שבה הוא יעבור טיפול בקהילה.

מדובר בעונש קל כיוון שהוא איננו כולל הרשעה, מאסר ורישום פלילי והוא מאפשר למואשם לשקם את חייו ולטפל בבעיות שלו כדי שהוא לא יחזור שנית על מעשיו. בכל מקרה, מי שהואשם בעבירת אלימות במשפחה אבל הוכיח רצון טוב ורצון להשתקם – באמצעות תסקיר מבחן – יכול לקוות להקלה בעונשו ובמקרים מתאימים גם להימנעות מהרשעה.

 

מהי החשיבות של עורך דין אלימות במשפחה?

החשיבות של עורך דין פלילי המתמחה בתחום אלימות במשפחה, היא בכך שהוא יידע לכוון את הלקוח בדרך הנכונה – לא כדי להתחמק מעונש אלא כדי לשקם את חייו.

 

חשיבות הייעוץ המשפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלימות במשפחה

הליך פלילי באשר הוא מחייב ייעוץ משפטי איכותי ורציף. ואולם, הדברים מקבלים משנה תוקף מקום שמדובר בעבירות אלימות במשפחה, וזאת לאור כמה מאפיינים הייחודיים לעבירות אלו:

ריבוי תלונות שווא

תלונות שווא על אלימות במשפחה הן עניין שכיח מאוד, במיוחד בשל מאבקי גירושים בין הצדדים ורצונם של כל אחד מהצדדים לדחוק בצד השני ולשפר את מעמדם המשפטי בהליך הגירושים.

ענישה מחמירה

כפי שראינו, המחוקק, וגם בתי המשפט, רואים בחומרה עבירות אלימות כנגד בני משפחה ומשכך העונשים בעבירות אלו הינם עונשי מאסר כבדים במיוחד.

שלילת חירויות

ההליך הפלילי הינו הליך דרקוני אשר כבר בתחילתו עלולות להישלל מן החשוד חירויות בסיסיות, במיוחד ככל שמדובר בעבירות אלימות במשפחה. חשוד באלימות במשפחה – גם אם רק זה עתה נחקר – עשוי להיות מושא לצווי הרחקה, צווי הגנה, צווים למניעת הטרדה ואפילו מעצר עד תום הליכים.

משמעות הדבר פעמים רבות היא שלילת חירויות בסיסיות של החשוד עד כדי הרחקתו מילדיו וביתו הפרטי.

מניעת שימוע

בחלק מהעבירות הגשת כתב אישום נעשית רק לאחר שימוע לחשוד במסגרתו מקבל החשוד הזדמנות לשכנע את התביעה שלא להגיש כנגדו כתב אישום. ישנם חריגים לכלל זה, בין היתר, עבירות שהן מסוג פשע.

גם כשמדובר בעבירת אלימות במשפחה, לא יזכה החשוד בהזדמנות למנוע את הגשת כתב האישום.

הזדמנות זו הינה בעלת חשיבות היות וקל יותר לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום מאשר להגיע לזיכוי בבית המשפט.

למאמר בנושא “הליך השימוע” לחצו כאן >>>

 

דרכי פעולה לסובלים מאלימות במשפחה

כפי שציינו בהתחלה, מטרת המאמר אינה לכסות באופן מלא את הנושא הסבוך ורחב הידיים של העבירה הפלילית של אלימות במשפחה אלא לבחון אותו מהזווית המשפטית. לכן, השאלה שבה נתמקד היא מה ניתן לעשות מבחינה משפטית.

תלונה במשטרה – בידי מי שסובל מאלימות במשפחה עומדת האפשרות להגיש קודם כל תלונה במשטרה. עד כמה שהיינו רוצים להאמין שהמשטרה תעשה הכול כדי לסייע לקורבנות אלימות במשפחה, העזרה איננה תמיד מובנת מאליה, מסיבות שלא כאן המקום לפרטן.

הגשת תלונה בעזרת עורך דין אלימות במשפחה – לכן מומלץ להגיש את התלונה בעזרת עורך דין אלימות במשפחה שמכיר את התחום ויידע לכוון את קורבן האלימות, להדריך אותו וללוות בכל התהליך. עו”ד גם יסייע לקורבן במגעים עם המשטרה ורשויות הרווחה. הסעד המיידי שניתן לקבל מהמשטרה הוא צו הרחקה לשבעה ימים – צו שירחיק את התוקף מהצד המותקף.

צו הרחקה/הגנה – ישנם למעשה שלושה סוגים של צווים שמהווים סעד למי שסובל מאלימות במשפחה. הצווים השונים נועדו להרחיק את התוקף מהמותקף ולאפשר למותקף להיות מוגן ולנהל באופן תקין את חייו מבלי חשש מאלימות נוספת.

 • צו הרחקה: צו שמקורו החוקי הוא הדין האישי – זכותו של אדם למדור שליו. הוא ניתן במקרים של אלימות שמהווים סכנה לבן משפחה. על בית המשפט להשתכנע שמדובר אכן במקרה שבו הייתה אלימות ברורה ומסוכנת ושידוע מי הצד האשם בה. כפי שנכתב לעיל, המשטרה יכולה להוציא צו הרחקה לשבוע. בית המשפט יכול להוציא צו הרחקה למשך שלושה חודשים ולאחר מכן לחדש אותו שוב ושוב עד לשנה.
 • צו הגנה: צו שמקורו החוקי הוא החוק למניעת אלימות במשפחה (סעיף 3). הצו ניתן בידי בית המשפט לבקשת תובע משטרתי או עובד סוציאלי. הוא ניתן כאשר מוכח אחד מהדברים הבאים:
  • האדם שכנגדו מתבקש הצו נהג באלימות כלפי מבקש הצו.
  • ישנה סכנה ברורה שהוא ינהג באלימות בטווח הקרוב.
  • הוא התעלל במשך זמן רב בבן משפחה ופגע באפשרות שלו לנהל חיים תקינים.

צו למניעת הטרדה מאיימת – צו שמקורו החוקי הוא החוק למניעת הטרדה מאיימת. שלא כמו בצו הגנה, כאשר מבקשים צו למניעת הטרדה מאיימת אין צורך להוכיח אלימות פיסית ממשית – הצו מיועד למניעת הטרדה: מעקב, איומים, הטרדה נפשית וכדומה.

בחירת הסעד הנכן ביותר איננה תמיד מובנת מאליה. גם כאן ישנה חשיבות גדולה להתייעצות עם עורך דין אלימות במשפחה כדי להחליט על הסעד החוקי המתאים לכל מקרה לגופו.

האם ניתן להגיש תביעת גירושין?

כאשר האלימות היא בין בני זוג או כלפי הילדים, הקורבן – או ההורה שמבקש להגן על הילדים שסובלים מאלימות – יכול להגיש תביעת גירושין כדי לסיים את הקשר עם הצד האלים, להתרחק ממנו ולבנות חיים חדשים בלעדיו.

כדי לעודד את בן הזוג אכן לתת גט, ניתן להיוועץ עם עורך דין מגשר גירושין, כאשר במסגרת הסכם הגירושין ניתן להסכים כי תוגש בקשה למשטרה לסגירת תיק פלילי.

 

מתי כדאי להגיש תביעה אזרחית?

ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים על נזקים שנגרמו בגלל ההתעללות. לדוגמה: בשנת 2010 פסק בית המשפט לענייני משפחה בירושלים שעל בעל מתעלל לשלם 60,000 ₪ לאשתו לשעבר שבה התעלל.

 

מהן תלונות שווא על אלימות משפחתית?

למרבה הצער, קיימות לא מעט תלונות שווא על אלימות משפחתית ישנם גם מקרים שבהם אדם מואשם באלימות למרות שהוא חף מפשע. הדבר נובע מרצון לפגוע בו או כדי להשיג יתרון משפטי בהלכי גירושין והליכים אחרים. כמו כן ישנם מקרים שבהם מוגשת תלונה שכזו בשוגג: פרשנות לא נכונה למצב או למקרה או חוסר היכרות עם הנסיבות.

האם אלימות המשפחה היא עבירה פלילית חמורה?

כיוון שמדבור בעבירה פלילית חמורה וכיוון שהאשמה שכזו מסכנת את המואשם בעונשים שפירטנו לעיל או בהרחקה ממשפחתו, חשוב להתייעץ מיד עם עורך דין אלימות במשפחה בתחום הפלילי   ולספר לו את כל האמת. יש לנסות ולהציג את כל ההוכחות והעדויות שיכולות לסייע למואשם.

האם ניתן לקבל פיצוי על תלונת סרק?

מעבר להפרכת האשמה, מי שמואשם על לא עוול בכפו גם יכול להיות זכאי לפיצוי על תלונת הסרק שהוגשה נגדו. ישנם מספר נתיבים משפטיים לכך:

האם מותר להגיש תביעה לפי חוק לשון הרע?

לפי חוק לשון הרע: ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים או קובלנה פלילית על העוול שנעשה למואשם. המתלונן מסתכן במאסר בפועל ו/או בתשלום פיצויים.

האם ניתן להגיש תביעה כנגד המדינה?

ניתן לתבוע את המדינה על כך שתלונת השווא לא נחקרה כראוי ולכן נגרם נזק למי שהתלונה הוגשה כנגדו.

 

האם תלונות שווא מעוגנות בחוק למניעת אלימות במשפחה?

גם בחוק למניעת הטרדה מאיימת ישנו סעיף מיוחד שנוגע לתלונות שווא. סעיף 9 בחוק למניעת הטרדה מינית, קובע שאם בית המשפט דחה את הבקשה להוצאת צו מניעת הטרדה מאיימת ומצא אותה קנטרנית, הוא יכול לפסוק הוצאות לצד שהגיש את הבקשה ובמקרים מסוימים גם לפסוק פיצויים לצד שנגדו הוגשה הבקשה. חשוב לציין שלא מספיק שבית המשפט ידחה את הבקשה – עליו גם לפסוק שהתקיימו התנאים לכך שהיא תיחשב קנטרנית, חסרת בסיס ונובעת מכוונה רעה שאיננה סבירה.

למאמר “התמודדות עם מתלוננת סדרתית” לחצו כאן >>>

 

עד כמה חמורה האשמה באלימות כנגד בני המשפחה?

האשמה באלימות במשפחה היא האשמה חמורה. מערכות החוק והמשפט מגבירות את המאמצים להילחם כנגד התופעה ולצד מקרים שבהם הצד האלים בא על עונשו ישנם גם מקרים של חפים מפשע שנפגעים.

אם אתם בצד שנפגע מאלימות במשפחה אתם יכולים וצריכים להסתייע בכלים החוקיים הקיימים במערכת. כמו בכל דבר שיש לו נגיעה לחוק ולנגזרות שלו מדובר בתהליך שאיננו תמיד פשוט – עו”ד פלילי אלון ארז מבטיח להעניק לכל לקוח את כל הסיוע שיידרש על מנת שהוא יזכה להגנה המלאה הקיימת בחוק.

מה ניתן לעשות אם אנו מואשמים באלימות במשפחה?

אם אתם מואשמים בעבירה של אלימות במשפחה תהיו בטוחים כי עורך דין פלילי אלון ארז ישתמש בכל האמצעים שהחוק במדינת ישראל העמידו לו, כעורך דין אלימות במשפחה פלילי, בכדי להביא את בית המשפט להכרעה אשר תשקף את האמת כפי שהתרחשה לאשורה במציאות.

כך או כך, התייעצות עם עורך דין אלימות במשפחה וקבלת סיוע משפטי ממנו הינה הכרחית בין אם מדובר בצד הסובל מהאלימות או בצד המואשם באלימות במשפחה.
עורך דין אלימות במשפחה בתל אביב

למה חשוב לקבל ייעוץ של עורך דין אלימות במשפחה?

במקרים של אלימות במשפחה, בנוסף לקורבן האלימות יש אנשים נוספים אשר מתמודדים עם ההשלכות, במרבית המקרים המעורבים הנוספים הם הילדים, האחים וההורים. לא פעם, ניתן להיתקל בתיקים מסוג זה, בשינוי גרסאות של נפגעי העבירה וזאת בשל לחצים המופעלים עליהם, פחד ועוד.

עורך דין אלימות במשפחה, אמור להיכנס לטיפול בתיק כבר עם תחילת המקרה, זאת מאחר והוא יכול מההתחלה להעריך את הראיות העומדות ותלויות בתיק, והוא מסוגל לבדוק האם יש סתירות בגרסאות, וממה הכל נובע, ובכך גם לדאוג לאינטרסים של הלקוח. מאחר וכאמור מדובר בתחום משפטי מורכב, אשר בגינו לא פעם יש תלונות שווא במיוחד במשפחות העומדות להפריד כוחות, חשוב מאוד שעורך הדין שלכם יהיה מומחה בתחומו.

 

מדוע מומלץ לבחור בעו”ד בעל ניסיון?

נכון שייעוץ של עורך דין מנוסה ובעל מומחיות בתחום, יכול לעלות לא מעט, אך יש לחשוב על ההשלכות של התוצאות הסופיות בתיקים מסוג זה. יש לעיתים מצבים שהתוקף מורחק מילדיו, מביתו, מכל שגרת יומו. יש מצבים בהם הוא אף מורחק ממקום עבודתו בשל הנסיבות, וכל זאת יכול להביא לקריסה של ממש.

לכן חשוב מאוד להתייעץ כבר בתחילת האירוע עם עורך דין מומחה באלימות במשפחה. עורך הדין אלון ארז הוא מומחה בתחום, ופליליסט מהמעלה הראשונה. פנו אלינו עוד היום.

 

האם יש הבדל בין אלימות לבין אלימות במשפחה מבחינת החוק?

אלימות במשפחה הפכה בשנים האחרונות להיות מכת מדינה. עבירות האלימות במשפחה הן תופעה שכיחה וקיימת נטייה בשל העלייה במקרי האלימות, להעניש את העבריינים בעונשים כבדים על מנת להרתיע. בשל מקרי רצח בתוך המשפחה, מחמירות רשויות החוק, וגם אם מדובר בתחילת ההליך ישנם מקרים שהתוקף נעצר על ידי המשטרה גם במידה ואינו בעל עבר פלילי.

המחוקק דאג לבצע הבחנה ברורה בין אלימות כנגד אדם זר ובין אלימות כנגד בן משפחה. ההבדל העיקרי הוא בענישה ובפועל בהכפלת העונש. עורך דין עבירות אלימות במשפחה חייב להיות בעל רגישות יתר למכלל התיק. חשוב לזכור כי בתיקים מסוג זה מעורבים לא פעם ילדים ועל עורך הדין לדעת לתמרן בין האינטרס של הלקוח שלו לבין האינטרס של הילדים שהם לא פחות חשובים.

בכל מקרה של חשד לאלימות במשפחה, פנו אל עורך הדין אלון ארז, מומחה במשפט הפלילי בכלל ובתחום האלימות בפרט.

תפקידו של עורך הדין במקרים של אלימות במשפחה

אלימות במשפחה נוראה ככל שתהיה עדיין צריכה לעמוד בבית המשפט.
האלימות בתוך המשפחה גם היא חלק מהענף הפלילי במערכת המשפט, לכן תפקידו של
עורך דין אלימות במשפחה הוא בעל חשיבות עליונה ויש בו את היכולת לשנות סדרי עולם.
עורך הדין אלימות במשפחה יפעל לרוב באחד מהסעיפים הבאים:

 1. יעוץ משפטי – עורך הדין יכול לשמש כיועץ לבעיה שצצה בתוך המשפחה, מקרה אלימות שהתרחש יכול להביא לטלטלה עזה, התייעצות עם עורך דין אלימות במשפחה יכולה להביא לביצוע סדר פעולות נכון שיביא לפתרון מוסכם על שני הצדדים.
 2. הגשת תביעה  או כתב הגנה – עורך הדין יכול לשמש כאחד משני תפקידים, או כתובע המייצג את הנפגע מן האלימות או כסניגור המגן על זכויותיו ועמדותיו של הפוגע לכאורה.
 3. ניהול ההליך המשפטי – עורך דין אלימות במשפחה יוכל לנהל את התיק המסובך בערכאות השונות, כמובן שכל זאת נכון שמדובר על ההליך הפלילי.

כיצד צפוי עורך דין עבירות אלימות במשפחה לסייע לי?

מכיוון שהפרקליטות משמשת כתובעת בהליך הפלילי בהתאם למחוז הרלוונטי שבו מתגוררת המשפחה, עורך הדין מהווה את סנגורו של החשוד במעשה, אם כי ישנם עורכי דין שמייצגים ומלווים גם את קורבנות האלימות במימוש זכויותיהם בדין הפלילי והאזרחי. 

אם אתם מתגוררים במרכז הארץ ונעצרתם, נחקרתם או עומדים לדין בגין אלימות במשפחה – עורך דין פלילי בתל אביב המנוסה בטיפול בתיקים אלה, יוכל לסייע לכם להשתמש בזכויותיכם במעמד החקירה ובמעצר, תוך מתן ייצוג של עורך דין עבירות אלימות במשפחה רלוונטי:

מעצר ושחרור ממעצר

חשוב להדגיש כי עבירות אלימות במשפחה מכילות עילת מעצר סטטוטורית ולכן אדם הנאשם בהן לא תמיד ישוחרר למעצר בית, בייחוד אם מצבו של הקורבן חמור מאוד. עורך דין עבירות אלימות במשפחה יוכל להשפיע על החלטת השופט לשחרר את התוקף למעצר בית בתנאים מגבילים, כמובן בכפוף לאיסור על יצירת כל קשר עם קורבן התקיפה, שני מפקחים לכל הפחות, חתימת ערבות והפקדה כספית כבטוחה למקרה של הפרת תנאי השחרור. 

ביטול תלונה במשטרה

אם קורבן אלימות הגיש תלונה על קרוב משפחתו שתקף אותו ולאחר מכן חזר בו, לא בהכרח שהמשטרה תסגור את התיק. ההחלטה לסגור תלונה שהוגשה בשל חוסר עניין לציבור תתקבל באחד משני מצבים:

 • קצין בדרגת פקד ומעלה קיבל בעצמו החלטה להפסיק את החקירה, בכפוף לאישור מקצין אגף חקירות מרחבי מכהן.  
 • הקצין המחליט והמאשר הפנו את התוקף והמתלונן בהסכמתם למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, לפני שקיבלו החלטה בנוגע לחקירה.

עמידה על שמו הטוב של אדם

המשטרה, הפרקליטות ומערכת המשפט נוקטים בגישה של “אפס סובלנות” כלפי כל גילוי אלימות פיזית, רגשית, מינית וכלכלית. כפועל יוצא של גישה זו המספקת לציבור הגנה וביטחון, מתרחשים אינספור מעצרים מיותרים, אירועים של ניצול החוק כדי לנקום בבני משפחה מסוימים, גיבוש עלילות והאשמות שווא ועוד.

במצבים אלו, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין אלימות במשפחה מהר ככל האפשר ולמנוע חשיפה לאישומים ברי השלכות איומות והרסניות לכל תחומי החיים מכאן והלאה. 

ייצוג לחשודים, נאשמים ונפגעים

תפקידו של עורך דין עבירות אלימות במשפחה הוא להבטיח כי זכויותיו של המיוצג, בין אם חשוד ובין אם קורבן העבירה, ימומשו ויכובדו במלואם. ניסיון משפטי שכולל ייצוג משני צידי המתרס מאפשר לעורך הדין לראות את ההליך מכל הזוויות ולשקול בצורה טובה ונכונה יותר את אפשרויותיו של הלקוח.

 

עד כמה חשוב לקבל ייצוג משפטי?

כפי שצוין, לעורך דין עבירות אלימות במשפחה, תפקיד חשוב מאוד. לעיתים עורך דין כזה מצליח להציל משפחה שלמה מפירוק ומהתדרדרות לסף תהום. ישנן לא מעט תלונות אלימות במשפחה, אשר הן תלונות שווא ומוגשות בשל אינטרסים שונים, לדוגמת זוג שנמצא בהליך גירושין, סכסוך על ירושה או נכסי נדל”ן.

אנשים נוטים לחשוב כי באים יתלוננו על הצד השני, הוא יראה כמסובך מבחינת החוק ואולי יזכה להרעת תנאים כמו סדרי ראיה, תשלומים שונים ועוד. חשוב לדעת כי מערכת בתי המשפט רואה בחומרה רבה תלונות שווא, ודואגת לטפל במתלונן השווא בכל האמצעים העומדים לרשות. עם זאת יש דברים המתרחשים בזמן כעס רגעי, והשלכות מקרים אלה, חמורות מאוד. לאור רגישות הטיפול באלימות משפחה, יש לדאוג לייעוץ משפטי מעורך דין מומחה.

מתי לפנות אל עורך דין עבירות אלימות במשפחה? 

מרגע שאדם החשוד בתקיפה מעוכב לחקירה, המשטרה מתחילה לנסות להביא להפללתו. על כן, חשוב לקבל ייעוץ מעורך דין כבר בשלב זה. זכרו כי אתם זכאים לברר את טיב החשד כלפיכם ולבקש שיפרטו בפניכם אירועים ועובדות, לשמור על זכות השתיקה וכמובן להתייעצות עם עורך דין לפי בחירתכם. 

עורך דין פלילי במרכז אלון ארז, נמנה עם המייצגים המובילים בדין הפלילי בישראל. להתייעצות כבר עכשיו, פנו למשרדנו ונסייע לכם במקצועיות מלאה ונטולת פשרות. 

למה מומלץ לפנות לייעוץ מעו”ד אלון ארז?

בכל מקרה של אלימות במשפחה, מוטב לפנות לעורך דין מומחה המטפל בנושא זה, בהקדם האפשרי. פניה מוקדמת יכולה להכריע רבות בגורל התיק, היא עלולה לחסוך ממך זמן ישיבה מיותר במעצר במידה ונעצרת. עורך הדין יוכל לדאוג לחלופות מעצר הולמות עבורך ועוד. פנו עוד היום אל עורך הדין אלון ארז, מומחה בתחום הפלילים.

 

לסיכום

אלימות במסגרת התא המשפחתי הינה תופעה שיש להוקיע ללא סייגים. ואולם, המצב המשפטי הנוכחי מאפשר לצערנו הגשתן של אלפי תלונות שווא. הליכי גירושים רבים כרוכים בהגשתן של תלונות שווא אשר נועדו למנף את מעמדו של המתלונן במסגרת הליך הגירושים.

משכך, אנשים נורמטיביים לחלוטין עלולים להיקלע להליך פלילי סבוך ומתמשך, ולשלם מחירים כבדים הן מבחינת יחסיהם עם המשפחה, הן מבחינה נפשית ורגשית, והן מבחינת הקלון אשר עשוי ללוותם גם במקרה של זיכוי.

על כן, קיימת חשיבות מרבית לקבלת ייעוץ משפטי איכותי ומקצועי של עורך דין אלימות במשפחה בהקדם האפשרי בכדי להוציא את האמת לאור. אלון ארז הוא עו”ד בעל ניסיון מוכח בניהול הליכים פלילים בכלל ועבירות אלימות במשפחה בפרט, והוא ישמח לייעץ ולעזור בכל שאלה בתחום.

 

לקבלת ייעוץ בנושא, התקשרו עוד היום – עו”ד פלילי אלון ארז זמין עבורכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (במקרים דחופים)

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »