זמין 24 שעות ביממה

צו הרחקה

תוכן העמוד:

צו הרחקה הינו שם כללי לצווים שונים שנועדו להגן על אדם בודד, עסק, מוסד, ואף הציבור הרחב כולו, מפני אדם בעייתי שמתנהג כלפיהם באלימות (פיזית, נפשית, ואף מינית), או מטריד ומציק להם, וזאת על ידי הרחקתו מהם. כלומר, מטרת הצו הינה להרחיק את הגורם הבעייתי מהקורבן שלו, וזאת על מנת להבטיח את שלומו של הקורבן, ולמנוע מהגורם הבעייתי לפגוע בו.

צו הרחקה

 

מהו צו הרחקה?

כיום קיימים שלושה סוגי צווי הרחקה: צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, צו למניעת הטרדה מאיימת, וצו הרחקה בעילת מדור שקט, וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן.

ניתן להגיש את הבקשה לקבלת צו הרחקה בצו בכל מיני נסיבות שבהן יש צורך להגן על הקורבן מפני הגורם הבעייתי, ולרבות במקרים בעייתיים שמתרחשים בתוך המשפחה, בקרב שכנים, בעלי עסקים, וכדומה.

על מנת לשפר את הסיכויים לקבלת צו הרחקה, מומלץ להגיש את הבקשה לקבלתו באמצעות עו”ד פלילי.

 

מה עושים בסיטואציות מורכבות יותר?

במידה ומדובר בסיטואציה שקשורה לתקיפה/הטרדה מינית, מומלץ להיעזר בעו”ד שמתמחה בעבירות מין, לפי הצורך ונסיבות העניין.

מנגד, יש להיזהר גם מפני מקרים בהם הבקשה למתן הצו מוגשת שלא בתום לב ותוך שימוש לרעה בהליכי בית המשפט, וזאת על מנת לפגוע שלא כדין באדם שלגביו הוגשה הבקשה (ולדוגמא, במסגרת סכסוכי גירושין מכוערים ונקמניים).

גם במקרה כזה מומלץ להיעזר בעו”ד פלילי, לרבות עו”ד שמנוסה ובקי בחקירות משטרה, וזאת כדי להתגונן מפני צו כזה ולמנוע את הוצאתו מלכתחילה או לפחות להביא לביטולו בדיעבד.

במקרים מסויימים אף ניתן לחייב צד שהגיש בקשת סרק קנטרנית לקבלת צו הרחקה בתשלום הוצאות ובתשלום פיצויים לנפגע ממנה.

 

מהו צו ההגנה למניעת אלימות במשפחה?

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה הינו צו שנועד למנוע מאדם לפגוע (באופן פיזי, נפשי, או מיני) או לאיים על בני משפחתו, ולהרחיק אותו מהם ומסביבתם באופן מיידי, וזאת בהתאם לסעיף 2(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ”א-1991.

במסגרת צו זה, בית המשפט רשאי לאסור על הגורם הבעייתי להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, וזאת גם אם יש לו זכות כלשהי בה; להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, ועוד.

ההגדרה של מי נחשב ל-“בן משפחה” כאמור בסעיף 1 לחוק הינה הגדרה רחבה למדי, אם כי בפועל הצו מוצא בדרך כלל לפי בקשת אשה כלפי בעלה, בהווה או לשעבר (כלומר, הגרוש שלה), וזאת על מנת להגן עליה ו/או על ילדיהם המשותפים מפניו.

 

כיצד להגיש צו הגנה למניעת אלימות?

את הבקשה לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה ניתן להגיש בפני בית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני.

הגורם שרשאי להגיש בקשה זו הינו בן המשפחה הנפגע, או היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי, או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או על פי חוק ההגנה על חוסים.

במידה והצו ניתן במעמד צד אחד בלבד, וללא נוכחות הגורם המטריד, תוקפו של הצו הינו ל-7 ימים בלבד, במהלכם יש לקיים דיון במעמד שני הצדדים. לאחר מכן בית המשפט רשאי להאריך אותו לתקופה של עד 3 חודשים, ולאחר מכן ניתן להאריכו שוב, בתנאי שהתקופה הכוללת של תוקף הצו לא תעלה על 6 חודשים.

 

האם ניתן להאריך את הצו במקרים חריגים?

במקרים חריגים, בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת של שנה אחת, ואף שנתיים, בכפוף לנימוקים מיוחדים שיירשמו.

במידה והגורם הבעייתי הפר את הצו, ניתן להתלונן כלפיו במשטרה, שרשאית לעצור אותו וכן להגיש כתב אישום כנגדו.

 

מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?

צו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו שנועד למנוע מאדם להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא, או לאיים עליו, בנסיבות שנותנות בסיס סביר להניח שהמטריד עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, פרטיותו, חירותו, או גופו של האדם האחר, וזאת כאמור בסעיף 2 (א) לחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס”ב-2001.

ההטרדה המאיימת יכולה להתבטא בכל מיני דרכים, ולרבות על ידי מעקב אחר קורבן העבירה, פגישה ברכושו, שמו הטוב, חופש התנועה שלו, יצירת קשר עמו, ועוד.

במסגרת צו זה בית המשפט רשאי לאסור על המטריד להמשיך ולהטריד את הקורבן, ואף להימצא במרחק מסוים ממנו.

 

כיצד להגיש בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה?

את הבקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן להגיש בפני בית משפט השלום. במידה והקורבן הוא בן משפחה של המטריד, ניתן להגישה גם בפני בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

במידה והקורבן או המטריד הינו קטין שבית משפט לנוער דן בעניינו לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), ניתן להגישה גם בפני בית משפט לנוער.

הגורם שרשאי להגיש בקשה לקבלת צו זה הינו בן המשפחה הנפגע, או היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי, או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

 

מהו תוקף הצו?

במידה והצו ניתן במעמד צד אחד בלבד, וללא נוכחות הגורם הבעייתי, תוקפו של הצו הינו ל-7 ימים בלבד, במהלכם יש לקיים דיון במעמד שני הצדדים. לאחר מכן בית המשפט רשאי להאריך אותו לתקופה של עד 3 חודשים, ולאחר מכן ניתן להאריכו שוב, בתנאי שהתקופה הכוללת של תוקף הצו לא תעלה על 6 חודשים.

האם ניתן להאריך את הצו למניעת הטרדה במקרים חריגים?

במקרים חריגים, בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת של שנה אחת, ואף שנתיים, בכפוף לנימוקים מיוחדים שיירשמו.

במידה והגורם הבעייתי הפר את הצו, ניתן להתלונן כלפיו במשטרה, שרשאית לעצור אותו וכן להגיש כתב אישום כנגדו.

 

מהו צו הרחקה בעילת מדור שקט?

בניגוד לשני הצווים הקודמים, צו הרחקת אדם בעילת מדור שקט, אינו צו שנוצר במסגרת החוק, אלא צו שהינו יציר הפסיקה. צו זה נועד לאסור כניסה של בעל שמתנהג באלימות פיזית/מילולית קשה כלפי אשתו וילדיהם מלהיכנס לביתם המשותף, ולהפר את שלוותם וזכותם למדור שקט ורגוע.

במידה שבית המשפט ימצא שיש מקום לתת צו הרחקה, הצו יינתן לתקופה קצובה, ומקסימום לשנה. יחד עם זאת, במקרים חמורים במיוחד, שבהם לא נראה שבן המשפחה הבעייתי יחדל מלהיות אלים, ניתן להוציא צו הרחקה בלתי מוגבל בזמן.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה