מחיקת רישום פלילי

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

אנשים רבים שביצעו אי שם בעברם עבירה כלשהי על החוק, או אפילו נחשדו בעבירה ונפתח נגדם תיק פלילי, עלולים למצוא את עצמם גוררים אחריהם את הרישום הפלילי הנלווה לאותו אירוע במשך שנים ארוכות ואף אין ביודעם על מחיקת רישום פלילי.

מחיקת רישום פלילי – היבט כללי

הרישום הפלילי יכול לפגוע לא רק בדימוי העצמי והחברתי של האדם, אלא גם ביכולתו לנהל חיים תקינים, להתקבל למקומות עבודה מסוימים, לעסוק במקצוע הדורש רישוי וכן הלאה. לכן, נקבעו בחוק דרכים המאפשרות לקצר את תוקף הרישום הפלילי, ובתנאים מסוימים אף למחוק אותו כליל, כך שגם מי שמעד בעברו יוכל לחזור ולהשתלב בחברה באופן מלא.

מהו רישום פלילי?

זהו רישום אישי המצוי בתוך מאגרי המידע של משטרת ישראל, שמנוהל ונשמר בכל מקרה של הרשעה, או אם ההליכים בתיק פלילי עוכבו וכן אם הנאשם זוכה מחמת אי שפיות.

לעומת זאת, לגבי מי שבעבר נחקרו בדבר עבירה או היו לחשודים בה, והתיק נסגר מטעמים כלשהם, כמו למשל בחשד לביצוע עבירות סמים שהסתיים מחוסר ראיות, הרי בעניינם קיים המרשם המשטרתי הפנימי.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים בישראל (התשמ”א, 1981), קובע כי על משטרת ישראל לנהל ולתייק כל רישום בנוגע להליכים פליליים כנגד אזרחים בשתי תמציות רישום נפרדות:

  • רישום משטרתי – מאגר משטרתי פנימי בנוגע למיצוי חקירות, משפטים (פעילים וסגורים), תיקי חקירה ועוד. רישום זה מפרט את כל הנסיבות שבהן נחקר אדם לרבות עילת סגירת התיק ותאריך מדויק.
  • מרשם פלילי – מאגר המכיל רישומים בדבר עונשים והרשעות בעבירות מסוג עוון, פשע, כתבי התחייבות, צווי של”צ, צווי מבחן ועוד. 

מה כולל הרישום הפלילי?

הרישום הפלילי מתנהל על ידי המשטרה בהתאם ל”חוק המרשם הפלילי”, ויכול לכלול כל אחד מהפריטים הבאים:

הליכים פליליים שהתנהלו כנגד האדם

הליכים פליליים שהתנהלו כנגד האדם, לרבות כתבי אישום, הרשעות ועונשים שנגזרו עליו. הרישום כולל גם מקרים שהסתיימו ללא הרשעה, למשל במתן צו, או בפסיקה על אי כשירות לעמוד לדין.

פליליים בצבא

הליכים פליליים כנ”ל שהתנהלו בבית דין צבאי.

תיקים שתלויים במשטרה

תיקי חקירה שתלויים ועומדים במשטרה.

תיקים שנסגרו עקב היעדר ראיות

תיקים שנסגרו עקב היעדר ראיות או חוסר עניין לציבור. רק במקרה שהחקירה נסגרה בעילה של חוסר אשמה, היא לא תוביל לרישום פלילי (אם כי היא כן תתועד ברישום המשטרתי הפנימי).

על חשיבותה של בקשה למחיקת רישום פלילי מהמרשם המשטרתי

גיליון הרשעות נקי (“תעודת יושר”) מהווה פקטור מרכזי בקבלה למגוון גדול של מקומות עבודה לרבות קבלת רישיון למקצועות כמו עריכת דין, ראיית חשבון ורפואה, הוצאת ויזה או אשרת שהייה בחו”ל, קבלת אישור לאימוץ ילד, הוצאת רישיון לנשק ועוד. 

לאור כל אלה, קיימת חשיבות להגשת בקשה למחיקת רישום פלילי ורצוי שבעזרת עו”ד פלילי מוביל שיוכל לקדם את תהליך המחיקה כראוי. 

האם מותר למעסיק לבקש מכם “תעודת יושר”?

הרישום הפלילי הנו חסוי מעין הציבור ומותר לעיון רק על ידי גופים ספציפיים הקבועים בחוק, וביניהם המשטרה, הממשלה, בתי המשפט, קצין מבחן, שב”כ והמשטרה הצבאית. למעסיקים או מעסיקים פוטנציאליים אסור לבקש מעובד או מועמד לעבודה עותק מהרישום הפלילי, הידוע בכינוי “תעודת יושר” (אם כי בנסיבות מסוימות ומוגבלות מותר להם לבקש הצהרה על היעדר רקע פלילי).

מחיקת רישום פלילי כפתרון לטווח הארוך

עם זאת, ידוע שמעסיקים אכן נוהגים לעתים לעשות זאת – בניגוד לחוק – וכי מועמדים לעבודה עשויים לשתף פעולה מחשש שסירוב יקטין את סיכוייהם להתקבל למשרה. לכן מחיקת הרישום הפלילי עשויה להתגלות כצעד חיוני, שניתן לבצעו במספר דרכים.

האם הרישום שלי לא נמחק אוטומטית לעולם?

כל רישום בתיק סגור שמתייחס לעבירה שאינה מסוג פשע, יימחק בעניינו של בגיר בתוך 5 שנים מיום העבירה, אלא אם הוחלט אחרת מצד גורם משטרתי מוסמך.

באשר למרשם הפלילי, הרי שלאחרונה החוק שדן בנושא תוקן באופן משמעותי. בשל התיקון ומורכבותו, חשוב לפנות לעו”ד פלילי על מנת לברר את תקופת ההתיישנות והמחיקה שחלה בכל נושא ספציפי.

חשוב לציין, כי בפרק הזמן הזה, בו הרישום שבמרשם המשטרתי טרם נמחק, רק גופים ספציפיים רשאים להיחשף למידע זה אך הוא כבר איננו מופיע במרשם הפלילי.

מכיוון שמדובר בפרק זמן משמעותי, במהלכו כל הרישום שמופיע בתעודת היושר גורר השלכות משמעותיות, קיים אינטרס להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה כדי לזרז את צמצום החשיפה אליו ככל שניתן.

איך מוחקים רישום פלילי?

ככל שמדובר בתיק חקירה סגור שלא התרחשה בו העמדה לדין, יש להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי במשטרת ישראל. משטרת ישראל תאשר את המחיקה בהתאם לפרק הזמן שחלף מהאירוע, כמות הרישומים הפליליים שכבר צבר המבקש, חומרה ומהות העבירה וגם צרכי המשטרה הפנימיים בנוגע לשימור הרישום. 

ככל שמדובר ברישום כתוצאה מהליך פלילי שהייתה בו הרשעה, ניתן לפנות כאמור בעזרת עורך דין פלילי בבקשת חנינה ומחיקת רישום פלילי נשיא המדינה בבקשה לקיצור תקופת המחיקה וההתיישנות. 

מחיקה בעקבות התיישנות הרישום הפלילי

החוק מורה על “תקופת התיישנות”, שלאחריה מתחילה תקופה נוספת המכונה “תקופת המחיקה”. בתום שתי התקופות, אם האדם לא עבר עבירות נוספות, נמחק הרישום הפלילי שלו. תקופת ההתיישנות מתחילה מיום פסק דין או החלטת בית המשפט, ואורכה משתנה בהתאם לגורמים שונים:

  • גיל הנאשם – בגיר או קטין
  • סוג הרישום – הרשעה או אי הרשעה
  • העונש שהוטל על הנאשם

למשל, בגין הרשעה ועונש של עד שנת מאסר אחת, תחול תקופת התיישנות באורך תקופת המאסר ועוד שבע שנים; בגין עונש של עד חמש שנות מאסר, תחול תקופת התיישנות באורך התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים; וכן הלאה. במקרה של אי הרשעה, תקופת ההתיישנות והמחיקה משולבות יחד ומגיעות עד חמש שנים לבגיר.

בקשת חנינה מנשיא המדינה

במקרה שהרישום הפלילי כולל הרשעה בבית משפט, ניתן להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה. הנשיא מוסמך לקצר את תקופת ההתיישנות החלה על העבירות הנכללות ברישום הפלילי. הבקשות נבדקות ראשית על ידי מחלקת חנינות במשרד המשפטים ומקבלות את אישור שר המשפטים, בטרם יועברו לנשיא המדינה. לאחר מכן מתחילה תקופת המחיקה, כפי שהוסבר לעיל.

תקופת המחיקה

יש לציין ש”מירוץ ההתיישנות” ובעקבותיו תקופת המחיקה יתקיימו בכל מקרה, גם ללא חנינה מהנשיא, אבל החנינה מקצרת את תקופת ההתיישנות, כך שתקופת המחיקה תתחיל כמה שיותר מהר.

על אף שכל אדם וכל עורך דין בתחום הפלילי יכול להגיש בקשת חנינה מהנשיא, חשוב לדעת שהחנינה לא ניתנת בקלות, ועל מנת להגדיל משמעותית את הסיכוי שהבקשה תיענה בחיוב, יש להגיש אותה באמצעות עו”ד פלילי מנוסה ומיומן בתחום.

מחיקת רישום פלילי של תיק חקירה סגור

כאשר הרישום הפלילי מכיל תיעוד של חקירה משטרתית שנסגרה מבלי שהוגש נגד הנחקר כתב אישום, בעילה של היעדר ראיות או של חוסר עניין לציבור, ניתן להגיש לתחנת המשטרה שחקרה את העבירה בקשה למחיקת הרישום הפלילי באמצעות שינוי העילה לסגירת התיק ל”חוסר אשמה” – עילה אשר כזכור לא מובילה לרישום פלילי.

על הבקשה לכלול פירוט של הסיבות המצדיקות את מחיקת הרישום הפלילי לדעת המבקש, ומומלץ להגיש אותה בעזרת עורך דין מומחה בפלילים.

מניעת רישום פלילי

פעמים רבות, אדם שנקלע במקרה לסיטואציה פלילית עלול להילחץ מהמעמד ולעשות טעויות שנובעות מפחד ומחוסר היכרות עם המערכת המשטרתית. לכן רצוי להתייעץ בשלב מוקדם ככל האפשר של החקירה עם עורך דין פלילי, שיוכל להמליץ על צעדים שניתן לנקוט על מנת לסיים את התהליך במהירות ולהימנע מלכתחילה מרישום פלילי.

בקשה להימנע מהעמדה לדין

כך, למשל, ניתן לפנות לרשויות התביעה בבקשה להימנע מהעמדה לדין, תוך שימוש בטיעונים מתאימים, לדוגמא: קלות העבירה המיוחסת לחשוד לעומת הנזק העלול להיגרם לו כתוצאה מפתיחת ההליך הפלילי נגדו.

אם הפרקליטות תיענה לבקשה, הרי שהסיפור יסתיים ברישום משטרתי בלבד. גם בשלב מאוחר יותר, ניתן למשל לשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום, לעתים בכפוף לתנאים מסוימים, כמו תשלום פיצוי למתלונן או חתימה על התחייבות להימנע מעבירות דומות בעתיד.

בקשה למחיקת רישום פלילי באמצעות עורך דין

מאחר והרישום הפלילי מתנוסס כ”כתם” על אדם שכבר הניח את המקרה מאחוריו והשתקם, קיים רצון ברור לתהליך מחיקה, אותו ניתן לבצע כמובן לבד, אך ייתכן שהבקשה לא תכובד.

כדי להגדיל את סיכויי הצלחת הבקשה, רצוי שתוגש באופן מקצועי על ידי עורך דין פלילי בתל אביב, ירושלים, באר שבע או בכל אזור מגורים לבחירתכם, בתנאי שמדובר בעו”ד שכבר צבר ניסיון בולט והצלחות רבות במחיקת רישום פלילי. 

בקשה למחיקת רישום פלילי שמנוסחת על ידי עורך דין, תתייחס כהלכה לאישום המיוחס למבקש, לפרק הזמן שחלף מאז שהסתיים ההליך בעניינו. הבקשה תתייחס לשיקום או השינוי שעבר ולעתים גם לנסיבות ספציפיות כמו מצב כלכלי או רפואי, ממליצים, אישור על התנדבות ועוד.

הבקשה תיבחן במחלקת החנינות במשרד המשפטים ובמחלקה המשפטית בבית הנשיא. על כן רצוי שהתהליך ינוהל לעולם על ידי גורם שצבר היכרות מעמיקה ביותר עם הגורמים המקצועיים השונים ותהליכי העבודה מולם. 

בשורה התחתונה של בקשה למחיקת רישום פלילי

עשרות אלפי תיקי חקירה פליליים נפתחים במשטרת ישראל מדי שנה, לא בכולם מוגשים כתבי אישום וחלקם צפויים להיסגר כבר בשלב החקירה. יחד עם זאת, המכנה המשותף לכל פעולות המשטרה הוא ניהול רישום פלילי של אותם אזרחים אשר “התחככו” עם החוק ושעלול לפגוע בפוטנציאל התעסוקה וייתכן שגם במוניטין ובשמו הטוב של אדם שכבר שיפר את דרכיו והשתקם. 

עורך דין פלילי במרכז אלון ארז נמנה עם המשפטנים המובילים בישראל בייצוג וליווי חשודים, נחקרים ונאשמים בדין הפלילי ושצבר ניסיון מקצועי ומוצלח במחיקת רישום פלילי לאורך השנים. עורך הדין משמש גם בתור עורך דין צבאי מן המקצועיים ביותר בתחום וצפוי לסייע בהצלחה רבה גם לחיילים ש”הוכתמו” ברישום פלילי במהלך השירות. צרו קשר ונעמוד לרשותכם כבר עכשיו. 

לסיכום

רישום פלילי הוא שריד לאפיזודה לא נעימה שהיא חלק מחייכם, אבל אין סיבה שהוא ימשיך ללוות אתכם בכל אשר תלכו. בכל שלב יש באפשרותכם לפעול להפחתת הרישום ואף למחיקה שלו, כך שתוכלו להמשיך בחיים נורמטיביים ולהשאיר את העבר מאחוריכם.

יש לכם רישום פלילי ואתם מעוניינים למחוק אותו? אתם נמצאים לפני משפט ורוצים למנוע רישום פלילי? צרו קשר עוד היום עם עורך דין פלילי אלון ארז, לעזרה בהתמודדות עם מערכת החוק והמשפט

בקשה למחיקת רישום פלילי – שאלות נפוצות

איך מוציאים תעודת יושר מהמשטרה?

החל מחודש יולי 2022 תעודת היושר לא מונפקת אוטומטית לכל דורש. הוצאתה הפיזית כרוכה בהגשת בקשה באמצעות עו”ד בלבד. ניתן לצפות בנתונים ללא הפקת פלט, על גבי צג המחשב בתחנת המשטרה. 

תוך כמה זמן מתיישן ונמחק רישום פלילי?

בהתאם לחוק החדש, תקופות ההתיישנות והמחיקה הן שונות בהתאם לנתונים של כל תיק ותיק, עבר פלילי של האדם והעונש שנגזר עליו.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »