תפריט

עבירות מין

במסגרת הפרק בחוק העונשין שכותרתו פגיעות גוף, תופס חלק נכבד בו הסימן המגדיר מהן עבירות מין במדינת ישראל. אמנם יש דעה של מלומדים שונים כי גם עבירת הטרדה מינית, על צורותיה השונות, שייכת לתחום העבירות המיניות למרות שיוחד לה חוק ספציפי על ידי המחוקק הישראלי.

עניין משפטי זה עדיין לא הוכרע סופית על ידי בית המשפט העליון בישראל, דבר הגורם לדעות שונות הקיימות בין שופטים שונים בקשר לסיווגה של עבירת הטרדה מינית.

לצד העבירות הפלילות הקלאסיות המשתייכות לסימן עבירות המין כגון: אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום ומעשה מגונה, ניתן למצוא גם עבירות של יחסי מין בין מטפל נפשי ומטופל ועבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע.

ניתן לראות ייחוד מסויים הקיים בין עבירות המין לבין עבירות פליליות קלאסיות אחרות בכך שבעבירות מין בית המשפט אמור להכריע בין שתי גרסאות עובדתיות השונות זו מזו, זו של הקורבן וזו של הנאשם. בעבירות מין רב הנסתר על הנגלה, ורק השניים המעורבים בפרשה יודעים את שאירע לאמיתו. מכאן שבית המשפט ייתן משקל, בשל העובדה שמדובר בעדות קורבן שעברה טראומה לכאורה, לטון הדיבור של הקורבן, אופן הדיבור של הקורבן, שפת הגוף של הקורבן וכל אותם גורמים שאינם שייכים ישירות לעולם התוכן.

עבירות מין בהרבה מקרים מתבצעות בחדרי חדרים ובדרך כלל ללא עדים. לכן, במרבית המקרים, אין בנמצא ראיות חיצוניות או עדויות נוספות מלבד עדויותיהם של הנאשם ושל קורבן העבירה ועימות של גרסה מול גרסה הוא כמעט בלתי נמנע. במצב דברים זה ישנה חשיבות יתרה להתרשמותו של בית המשפט מהעדויות שנשמעו לפניו.

כיום, קורבנות של עבירות מין זוכות לליווי משפטי צמוד של מרכזי נפגעות עבירות מין, דבר היוצר לעיתים מצב משפטי הייחודי בעולם הפלילי, בו הסניגור, המגן על הנאשם, צריך להתמודד במהלך ניהול הוכחות בבית המשפט לא רק עם התובע/ת שמונה/תה לנהל את התיק מטעם הפרקליטות בבית המשפט, אלא גם עם סניגור/ית, אשר בדרך כלל מייצג חשודים/נאשמים בעבירות פליליות אחרות ואשר במקרה זה מלווה את קורבן העבירה מטעם המרכז לנפגעי עבירות מין. בתור מתמחה בפרקליטות זכור לי מקרה של סניגור שבתחילת יום הדיונים בבית המשפט ליווה קורבן עבירת מין ובצהרי היום ייצג נער שהואשם יחד עם נער אחר בביצוע מעשה סדום מזעזע בנערה בת גילן, וכל זאת בתוך אותו אולם דיונים ובאותו היום כאמור.

עבירות מין

המחוקק הישראלי ביצע אבחנה בעונש שיוטל על מורשעים בעבירות מין, כך שעל מורשעים בעבירות המין, כגון אונס, מעשה מגונה ומעשה סדום, יוטל עונש חמור יותר כאשר הקורבן שבו בוצעו המעשים האסורים בנסיבות המקרה הינו קטין או כאשר הקורבן סובל ממחלה נפשית ומליקוי שכלי וכן נסיבות נוספות בהן קיים פער משמעותי "ביחסי הכוחות", בין אם נפשיים ובין אם פיזיים, בין מבצע המעשה האוסר לבין קורבן העבירה.

בהתאם לתיקון שנעשה בחוק העונשין לפני מספר שנים בסימן של עבירות המין, אין רלבנטיות מבחינת המחוקק הישראלי ובתי המשפט אם מבצע המעשה האסור ביצע את המעשה בגופו של קורבן העבירה או שמבצע המעשה האסור גרם לכך שקורבן העבירה יבצע את המעשה בגופו של הנאשם. לדוגמה, בגיר שהחדיר את איבר מינו של קטין לפיו ייענש באותה החומרה כמו בגיר אשר החדיר את איבר מינו לפיו של קטין.

המחוקק הישראלי ובתי המשפט בארץ, בצדק או שלא, מעניקים לקורבן העבירה זכויות דיוניות ומהותיות אשר קורבנות של עבירות אחרות לא זוכים להם. יתר על כן, קורבן עבירת מין, ברוב המקרים המתנהלים בבתי המשפט, ייזכה למידת רחמים גבוהה יותר מקורבן של עבירות פליליות אחרות ולכן כאשר אדם נאשם בביצועה של עבירת מין, חשוב לבחור בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין שמצד אחד ייצג בחירוף נפש את לקוחו, אך מצד שני שגם לא יעורר את חמתו של בית המשפט בכך שיתעמר בקורבן העבירה, כשזו תעיד על דוכן העדים.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לתחומי עבירות מין והטרדה מינית, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות מין והטרדה מינית. 

עורך דין פלילי אלון ארז | עו"ד פלילי במרכז | שאול המלך 8 תל-אביב | 050-7368203